Tillbaka till kampanj

Till: Alla

8-MARS MANIFESTET

Anledning att skriva under

  • Därför att jag alltsedan jag var barn inte gillade orättvisor och alltid reagerar högt mot detta fenomen.