Till: Karin Sofia Gunnarsson, Melodifestivalens tävlingsproducent

A15 och B3: Ta bort SVT:s rätt att diskvalificera bidrag på grund av språk

Melodifestivalens tävlingsregler A15 och B3 bör ändras.

I SVT:s egenskrivna regler står det under A15 "För det fall bidraget ska tävla för SVT och representera Sverige i ESC avgör SVT på vilket språk bidraget ska framföras." och B3 "Om upphovsperson inte godtar SVT:s beslut har SVT rätt att antingen genomdriva sitt beslut eller att diskvalificera tävlingsbidraget och ersätta det med ett annat".

SVT skall inte ha rätt till att diskvalificera ett bidrag som är framröstat utav svenska folket bara på grund av att SVT vill byta språket på vinnande bidrag sen i Eurovision. SVT står under allmänhetens tjänst, de ska inte gå emot folkets vilja! Det är irrelevant vad för språk det vinnande bidraget sjungs på, de skall inte ge er själva rätten till att diskvalificera ett bidrag på grund av språk och bör ta bort denna egenskrivna vetorätt.

Språket som vinnande bidrag i Melodifestivalen sjungs i är det språket som skall framföras sedan på i Eurovision Song Contest. Det är svenska folket som ska bestämma det, inte SVT. För allmänhetens tjänst och Melodifestivalens bästa, ändra på tävlingsregler A15 och B3! SVT har skyldighet till det!

Varför är det viktigt?

Över 2 miljoner svenskar tittar på Melodifestivalen som organiseras av SVT årligen. På senare år har tittarsiffrorna sakta men säkert börjat gå neråt men SVT visar inte mycket vilja till att ändra på saker.

Vid klagomål via email faställer SVT att detta är "SVT:s program, tävling och SVT:s regler". Detta är inte okej! SVT ska inte ha rätt att ge sig själva vetorätten att diskvalificera ett bidrag baserat på SVT:s smak, det är svenska folket som ska bestämma det! Det är svenskafolkets skattepengar som finansierar SVT! De har skyldighet att följa allmänhetens tjänst!

Man kan se detta som en liten sak men man måste också tänka exakt hur stort Melodifestivalen är. Över 2 miljoner tittare i Sverige vill se en show som inte är kontrollerat och steril men varierad och levande! SVT måste börja släppa kontrollen och greppet av tävlande bidrag och tillåta svenska folket och dess artister bestämma mera om vilken typ av tävling man vill att Melodifestivalen skall vara! En show under allmänhetens tjänst med över 2 miljoner tittare är unikt för Sverige och vi måste engagera oss för att SVT ska börja förstå att vi vill ha förändring!

Därför måste SVT börja med att lossa deras grepp kring bidragen som skickas in till Melodifestivalen av svenska folket och begära dem att ändra på reglerna A15 och B3.