Till: Communityreglerna på Facebook

Vem är du att sexualisera mitt bröst?

Vem är du att sexualisera mitt bröst?

Kära Facebook,
Vänligen applicera samma communityregler på alla användare. När ni censurerar kvinnligt kodade bröst så tvångskönar ni inte bara användare, utan ger oss olika restriktioner som bygger på vilken könstillhörighet ni anser att vi har.

Varför är det här viktigt?

Lika rättigheter innebär lika bemötande. Våra kroppar ska inte behandlas olika eftersom de faktiskt inte är det. Vad är det som skiljer ett manligt kodat bröst från ett kvinnligt? Storleken? Inte alltid. Formen? Inte alltid. Betraktarens öga? Alltid.

När ni tar bort en bild på mitt bröst som jag själv valt att lägga upp, enbart för det faktum att jag kodas som kvinna, kanske ni tycker att det är ett rimligt beslut. Vad innebär det här? Jo, när min bild tas bort talar ni om för mig att jag är sex. Oavsett sammanhang är min nakna överkropp något pornografiskt. En manligt kodad däremot, han bara är. Han får rättigheten att existera utan att vara sexuell. Detta återspeglar den maktstruktur som genomsyrar vårt samhälle och cementerar de normer som är både exkluderande och begränsande.

Det vi ber om är att få existera på samma villkor, i sociala medier såväl som i vardagen. Varken mer eller mindre. Inte förrän kvinnor och kvinnligt kodade är mer än just objekt kommer frigörelsen från de strukturer som motverkar jämställdheten i vårt samhälle vara möjlig.

Hur den kommer att överlämnas

Vi önskar att vi kunde skicka detta till dem som anmält våra bilder. De som ansett sig ha större rätt att bestämma över hur våra kroppar får exponeras än vi själva. Vi önskar att vi kunde skicka detta till de som står bakom communityreglerna. De som möjliggör för andra användare att sexualisera oss när vi själva inte gör det.
Vi vet inte vilka ni är än, men med tillräckligt många underskrifter kommer vi att hitta er. Hjälp oss att nå de som gömmer sig bakom det blå F:et så kan vi göra skillnad!


Anledningar att skriva under

  • Om en man får visa sina bröst utan att det ska vara ett problem ska jag som tjej få visa mina bröst också utan att det ska vara ett problem! Om en man har bröst som ser ut som "tjejbröst" då får han visa dom? För han är ju man. Men om jag är en tjej som har bröst som ser ut som "mansbröst" då är det inte okej? För jag är kvinna? Eller är det då helt plötsligt okej? Men om en tjej då har stora bröst, då är det helt plötsligt inte okej? Det ska vara okej.
  • för det är löjligt att sexualisera en kroppsdel som är avsedd att ge avkomman föda
  • För jag tycker det är helt jävla sjukt att man kan låta "män" lägga upp bilder på stranden i badbyxor där deras bröstvårtor syns med om en "kvinna" skulle lägga upp en bild där deras bröstvårtor syns tar fb bort bilden och det skulle skapa en viral.

Uppdateringar

2015-10-12 09:17:57 +0200

100 underskrifter nådda

2015-10-11 00:40:19 +0200

50 underskrifter nådda

2015-10-10 17:06:27 +0200

25 underskrifter nådda

2015-10-10 15:45:13 +0200

10 underskrifter nådda