Till: kommunstyrelsen Haparanda kommun

Arrende av kommunal ödemark till odlare

Det finns en Ekologisk grönsaksodling i Karungi by och de ha försökt att få arrendera ca 1200 m2 ödemark som ingen vill köpa för att bygga hus på, denna tomt har stått öde sen 1957, odlarna har sökt arrende på denna mark men en fastighetsägare stoppar detta på grunder som inte har substans, då det är offentliga handling finns de att läsa på Haparanda kommuns hem sida Akt nummer KS 2022/323 här kan ni även läsa vad fastighetsägaren har gett för förklaring till att inte samtycka, övriga fastighetsägare har gett samtycke.

Varför är det viktigt?

Det är viktig för denna by att få igång företagsverksamhet samt för allas trivsel att marken brukas istället för att den står utan tillsyn och skapar problem för de boende med ohyra och annat.

Viktoriavägen, 953 93 Karungi, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL