Hoppa till huvudinnehåll

Till: Vi vänder oss till ledamöter i kommunfullmäktige Kalmar och kommunalråd Johan Persson Kalmar

Bevara Krafslösaskogen - skriv på och protestera mot kommunens detaljplan

Inför sammanträdet i samhällsbyggnadsnämnden 23 maj bad vi ledamöterna att yrka på återremiss av ärendet 
 
Skriv på namninsamlingen om du vill göra din röst hörd för att man inte ska ta beslut om detaljplanen utan stoppa den och fundera ett varv till om det verkligen är nödvändigt att bygga bostäder i skogen. 
 
Vi i Nätverket för Krafslösaskogens bevarande har fört fram följande punkter till politikerna 
 
  • att  Krafslösaskogen måste bevaras som ett framtida rekreationsområde 
  • att  huvudvägen (lokalbussgata och cykelväg) mellan Vänskapens väg och Snurrom ska anläggas mer österut mot golfbanan, linjera golfbanans mark
  • att  ingen bebyggelse får ske väster om denna väg för att bibehålla den unika variationsrika skogen för friluftsliv och närmiljö 
  • att  kommunen i stället prioriterar byggnation i planområdet norr om Snurrom samt på Fanerdun-tomten, vilket tillgodoser behoven under lång tid framöver 
 
Skriv under om du instämmer med detta och är bosatt i Kalmar kommun. Namninsamlingen pågår under perioden 24-06-04 till 24-06-16

Varför är det viktigt?

Bevara Krafslösaskogen intakt som den unika och mycket väl använda närskog det är. Forskning visar vad en skog inom människors närområde betyder, fysiskt och psykiskt. Skogens betydelse för folkhälsa och livskvalitet kan inte överskattas. Barn och unga likväl som vuxna mår bra av möjligheten att vistas i skogen. Krafslösaskogen är en vardagsnära friluftskog som omges av växande bostadsområden. Det är märkbart hur skogen har blivit alltmer besökt och använd i takt med utbyggnaden av Ljusstaden, Vimpeltorpet, Karlssons äng och Snurrom.

När skolan byggs på vid Snurrom kommer Krafslösaskogens betydelse att öka än mer. 

Skogen har även ett rikt växt- och djurliv med flera sällsynta arter väl värda att ta vara på!


Hur den kommer att överlämnas

Vi i Nätverket för Krafslösaskogens bevarande planerar att överlämna namninsamlingen den 17 juni
Mats ”Mabbe” Blomberg Närboende 070-645 43 85
Anna Wolke Närboende 070-444 42 80
Anders Nylander Skogsgruppen 070-631 36 09
Daphne Thuvesson Folk och Frö 076-792 61 25
Christina Almqvist Naturskyddsföreningen 070-749 45 10
Janne Danielsson Kalmar OK 070-355 14 50

Kalmar, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-06-08 13:35:27 +0200

500 underskrifter nådda

2024-06-04 15:55:45 +0200

100 underskrifter nådda

2024-06-04 13:35:17 +0200

50 underskrifter nådda

2024-06-04 13:00:50 +0200

25 underskrifter nådda

2024-06-04 12:29:45 +0200

10 underskrifter nådda