Tillbaka till kampanj

Till: Länsstyrelserna i Västra Götaland och Örebro, Laxå kommun, Töreboda Kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun

Bygg inga 240 m höga vindkraftverk vid Fägremo vid Unden