Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Ekström, utbildningsminister & Lina Axelsson Khilbom, skolminister

En MENSkligare skola

En MENSkligare skola

Det är dags att lagstifta om tillgängliga mensskydd på skolor nu! Hälften av befolkningen har mens ibland, så även barn och unga. Menscykeln påverkar människor socialt, ekonomiskt och hälsomässigt oavsett ålder - det får inte viftas bort som en privat hygienfråga. Enligt skollagen ska alla skolor ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga för skillnader som kan påverka utbildningen. Barn och unga lever i hög grad på villkoren av vad deras föräldrar och övriga omgivning kan och vill ge dem, både fysiskt och socialt. Att erbjuda mensskydd på skolor är ingen universallösning mot de hinder socioekonomisk utsatthet i kombination med begränsande menstabun innebär, men det är ett viktigt steg för att göra skolan än mer jämställd och rättvis, samt skapa jämlika förutsättningar för alla elever.

Genom det här uppropet kräver vi:
* att utbildningsdepartementet uppmuntrar och hjälper kommuner att genomföra systematiska tester av hur man bäst kan erbjuda skolelever mensskydd
* att utbildningsdepartementet utvärderar och utreder möjligheterna att på nationell nivå påverka skolor att erbjuda sina elever mensskydd

Varför är det viktigt?

Våren 2021 gjordes den första nationella Sifoundersökningen om ungas erfarenheter av mensfattigdom, tabun och menshälsa. Resultatet visar tydligt att tillgängliga mensskydd i skolan behövs. 5 procent uppger i Sifoundersökningen att de någon gång har varit med om att de själva eller deras familj inte haft råd med mensskydd. Nyligen kom BRIS ut med siffror som visade att var tolfte barn i Sverige lever med en förälder som har skulder hos Kronofogden. Ekonomi är inte det enda som påverkar barn och ungas tillgång till mensskydd. 71 procent uppgav att de någon gång tvingats använda toalettpapper eller något annat som nödlösning för att de inte haft tillgång till mensskydd. 15 procent att det hänt att de tvingats använda mensskydd så länge att de blött igenom för att de inte haft möjlighet att byta. 20 procent av de tillfrågade har ofta tyckt att det varit pinsamt att köpa mensskydd eller be att få låna ett. Så kan vi inte ha det.

Mensen kan komma oväntat, skydden kan bli fulla och läcka igenom, eller så har man bara glömt den extra bindan hemma. Det blir en ond spiral när det inte finns mensskydd på plats och många upplever det som pinsamt att köpa och fråga om mensskydd eller prata om mens. Lägg till att 14 % av de svarande uppger att de någon gång varit oroliga över att inte ha råd med eller tillgång till mensskydd. Att oroa sig tar mycket energi och tillgängliga mensskydd på skolan bidrar till trygghet, bättre menshälsa, skapar studiero och gör det enklare att koncentrera sig på viktiga saker.

Parallellt med detta upprop pågår också kampanjen #enmenskligareskola som syftar till att peppa och hjälpa barn och unga att påverka skolor att erbjuda tillgängliga mensskydd, på lokal nivå. Om du vet någon som skulle vilja kampanja på sin skola finns massor av hjälpsamt material på www.mensen.se/enmenskligareskola. Där hittar du också fler argument och källor till varför detta borde tas på större allvar.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen planeras pågå sista januari med eventuell förlängning, och vi kommer kontinuerligt under kampanjtiden att ligga på Utbildningsdepartementet för att få till ett fysiskt möte med Anna Ekström och/eller Lina Axelsson Khilbom (givet att det inte införs några nya coronarestriktioner).

Uppdateringar

2021-12-28 22:22:28 +0100

500 underskrifter nådda

2021-12-02 20:53:32 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-01 15:30:25 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-29 21:05:26 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-26 15:20:11 +0100

10 underskrifter nådda