Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen och Försäkringskassan

Förbättra Försäkringskassan

Anledning att skriva under

  • Jag citerar: "Alla sökande måste få en rimlig chans att klara sin överlevnad och betala sina räkningar i tid!"