Till: Åklagarmyndigheten

Fortsätt utreda Palmemordet!

Fortsätt utreda Palmemordet!

Till Åklagarmyndigheten.

Detta är en uppmaning från svenska medborgare och andra bosatta i Sverige till er om att starta en ny utredning av Palmemordet. Vi anser att beslutet om att lägga ner utredningen är felaktigt och att bevisföringen mot den sk Skandiamannen inte skulle hålla för åtal. Det finns andra spår och möjligt viktiga detaljer kvar att utreda mer utförligt: Sydafrikaspåret, Säkerhetspolisens roll mfl. Vi ber er därför att åter öppna en utredning av mordet på vår statsminister, Olof Palme.

Vänligen,

De undertecknade.

Varför är det viktigt?

Mordet på statsminister Olof Palme var en attack på vår demokrati och därigenom en attack på oss alla. Att hitta den eller de ansvariga bakom mordet är av stor betydelse för att familjen Palme, det svenska folket, och andra nära kära ska få rättvisa.