Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommun och Skolledning

Höstkampanj: För Din religion och en säker zon!

Höstkampanj: För Din religion och en säker zon!

S:t Eskils Elevråd kräver nu ett bönerum, baserat på flertalet önskemål samt behov från Eskiliter. För att praktiskt förankra detta föreslår vi en av alla lediga salar i D-huset, något som vi tillsammans med rektorer är redo att kolla vidare på för att sedan kunna göra en väldigt enkel renovation av vald sal. Detta krav drivs fram för att Vi, som ett stolt elevråd, ska kunna säga att alla på våran älskade skola kan känna sig trygga i sig själva.

Varför är det viktigt?

S:t Eskils gymnasium är en skola känd för sin tolerans, öppenhet, jämställdhetsarbete och respekt för alla människors lika värde. Därför kräver S:t Eskils Elevråd en säker plats för utövande av religion. Ingen elev ska tvingas be på en toalett, det bidrar till en otrygghet på skolan. Ingen elev ska känna att deras rätt till religion hör hemma på skolans toaletter. S:t Eskils Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling inkluderar diskrimination pga religion.

Nyanlända till Sverige utgör 1/3 av elevkåren och en majoritet av dem tillhör en religion som vanligtvis uttrycker sin tro genom böner under dagen. Elevrådet har fått information av elever som känner sig förtryckta när de inte får en plats att be på. Skollagen säger att skolan ska vara icke-konfessionell, dvs. det får inte förekomma religiösa inslag i utbildningen. Det gäller inte raster. Därför vill vi ha ett rum där det främsta användandet ska varaför eskiliter som vill be under skoldagen men även andra religioner och trosuppfattningar också, vilket inkluderar ateismen.

Detta rum ska inte vara diskriminerande för någon elev och därför får andra vistas där. Elevrådet vill dock fokusera på faktumet att rummet ska användast främst för religionsutövande och det är något som ska respekteras. Rummet är inte tänkt som en plats att hänga (det är därför vi har en kafeteria) utan ett plats för elever att känna sig trygga.

S:t Eskils gymnasium, Smedjegatan, Eskilstuna

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2017-10-25 11:11:58 +0200

100 underskrifter nådda

2017-10-19 13:21:47 +0200

50 underskrifter nådda

2017-10-18 01:49:15 +0200

25 underskrifter nådda

2017-10-17 20:32:58 +0200

10 underskrifter nådda