Tillbaka till kampanj

Till: SVT och SR

Klimatnytt i SVT och SR

Anledning att skriva under

  • Viktigast av alla nyheter är at pränta in medvetenheten om klimatet i folk. Får gärna heta ekonomi och klimatnytt och ha ett tillväxtkritiskt perspektiv.