Tillbaka till kampanj

Till: SVT och SR

Klimatnytt i SVT och SR

Anledning att skriva under

  • Jag delar kampanjens syfte, men...kampanjen hänvisar också till Ipcc-rapporten där företrädare (oemotsagda) intervjuades i SVT och påstod att kärnkraften är lösningen på Co2-utsläppen. Det motsägs då av flera andra forskarrapporter, bl.a från Stanford University där man kommit fram till att kärnkraft är näst sämst efter kol med sina utsläpp av CO2 under hela livscykeln (inklusive brytning, transporter, upparbetning, byggnation, slutförvar etc.) . Kärnkraft är en återvändsgränd....