Hoppa till huvudinnehåll

Till: Byggnadsnämnden Umeå Kommun

Namninsamling till överklagan mot beslut att riva Ortodoxa Kyrkans gudstjänstlokal i Umeå

Älskade bröder och systrar, vi i Umeå församling har fått hyreskontraktet på våran nuvarande gudstjänstlokal vid Nydalasjön uppsagt av kommunen. Anledningen till uppsägningen är att kommunen planerar riva vår kyrkolokal som del i ett större projekt av ombyggnad kring Nydalasjön. Sista utflyttningsdatum är i nuläget enligt kommunens uppsägningsbrev 30:e juni 2023.

Vi har som församling bestämt att överklaga detta beslut från kommunen i hopp om att få behålla vår kära kyrkolokal i vilken vi under dryga femton år firat så många fina gudstjänster. Då vi är den enda verksamma Ortodoxa församlingen som besitter en fast kyrkolokal i Västerbotten med omnejd — hemorterna för våra gudstjänstbesökare sträcker sig ända från Östersund till Kiruna — har vi tänkt göra en namninsamling i syfte att på ett konkret sätt bevisa för Umeå kommun kyrkans religiösa och kulturella värde. Denna namninsamling kommer alltså ingå i den överklagan som vi skickar in till kommunen. Då vi har något av en tidsbrist eftersom beslutet måste överklagas inom 3 veckor ber vi de som är villiga att delta i denna namninsamling snarligen skriva under med sitt namn. Namninsamlingen kommer att pågå fram tills den 23:e mars.

Om någon tycker sig kunna stödja oss i detta svåra läge, skulle så vara juridiskt, ekonomiskt eller med bidragande av gagnelig information rörande vår uppsägning så får ni gärna kontakta mig (Johannes Lowe Marklund) på telefonnummer: 072-2319073. Vi vill på förhand tacka alla som är beredda att hjälpa oss i denna situation och vädjar er även att be för vår församlings bästa.

Guds frid till eder alla med vänlig hälsning,

Medlemmarna i De Heliga Apostlarna Petrus och Paulus
Ortodoxa församling Umeå.

Mer information om församlingens verksamhet går att finna på vår hemsida: https://ortodoxakyrkan.com/

EDIT (skrivet den 24:e mars 2023): Slutdatum för namninsamlingen har nu passerat vilket betyder att de underskrifter som tecknades till och med den 23:e mars kommer att tas med i den överklagan vi skickar in till Umeå kommun. Namninsamlingen kommer dock fortfarande att ligga uppe och de underskrifter som tecknas efter den 23:e mars anser vi fortfarande vara relevanta för vår sak då kommunen även kommer att få en digital länk till denna namninsamling och kommer därför också att kunna se hur namninsamlingen fortgår. Vi vill tacka för det otroliga stöd vi fått av er! Frid!

Varför är det viktigt?

Ortodoxa Kyrkans gudstjänstlokal på Olle Fiskares Väg 10 i Umeå bör inte rivas på grund av dess relevans som enda verksamma Ortodoxa gudstjänstlokal i Västerbotten med omnejd, dess religösa och kulturhistoriska värde samt dess stora betydelse i att vara en samlingspunkt för gudstjänstbesökare spridda över Västerbotten med omnejd. Det finns inte många Ortodoxa kyrkor i Sverige och gudtjänstbesökare av många olika nationaliteter reser långa vägar för att besöka kyrkan vid Nydalasjön som har fördelen av att ligga strax utanför centrala Umeå vilket gör den lättillänglig för äldre besökare samt besökare som reser till kyrkan med kollektivtrafik. Då församlingen inte ekonomiskt har möjlighet att skaffa någon annan gudstjänstlokal och inte blivit erbjuden någon ny lokal av kommunen skulle mistandet av nuvarande lokal innebära ett stort hinder för församlingens framtida verksamet.

Hur den kommer att överlämnas

Namnen kommer att lämnas via brev till Byggnadsnämnden Umeå Kommun

Umeå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-22 12:49:39 +0100

Inslag i P4 Västerbotten om denna namninsamling:

https://sverigesradio.se/artikel/ortodoxa-kyrkan-blir-utan-lokal-nar-stugorna-pa-nydala-rivs

2023-03-17 07:14:48 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-15 14:13:23 +0100

500 underskrifter nådda

2023-03-14 16:31:02 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-14 14:34:56 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-14 13:30:51 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-14 12:55:48 +0100

10 underskrifter nådda