Hoppa till huvudinnehåll

Till: Bankerna har drivit på digitaliseringen med internetbank och bankId. Nu behöver de följa en HD dom och samtidigt utveckla lösningar som skyddar oss kunder från bedragare.

Nätbedrägerier - Bankerna behöver skydda oss!

Brottsvinsterna från bedrägerier ökar lavinartat och landade förra året på 5,8 miljarder kronor.
De som lurar människor på pengar hittar hela tiden nya sätt. Idag är de äldre mest utsatta, men frågan är, om inte vem som helst kan bedöma situationen fel, om bedrägeriet kommer när personen är stressad eller har ett moment som är okänt för denne. Det blir allt svårare för alla att kunna bedöma risker. Välkända företag används för att lura folk som ringer för att reda ut vad som stod i ett sms. En falsk Swish-app dök upp under 2022.

Skulden faller på den som utsatts och som klandrar sig själv för sin godtrogenhet. En skam som är svår att bära, då livsbesparingar kan ha försvunnit tillsammans med tilliten till bankerna. Skammen och skulden ska läggas på de kriminella.

Högsta domstolen kom förra året med en vägledande dom som ger drabbade goda möjligheter att få tillbaka sina pengar.
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/06/konsument-far-ersattning-av-bank-for-obehoriga-transaktioner-som-gjorts-fran-konsumentens-konto/
Trots att Allmänna reklamationsnämnden, ARN, säger sig har förändrat sin vägledning till förmån för de utsatta, så nekar de fortfarande dem som lurats att logga in med sitt bankID. ARN menar att de har ”uppträtt särskilt klandervärt”, vilket strider mot HD:s dom, och då får de inga pengar tillbaka. Rimligen bör ARN göra samma bedömningar som HD.

Detta upprop vill samla opinion för att bankerna ändrar sin hantering och ger de drabbade sina pengar samt skyndsamt utvecklar lösningar för att skydda oss från bedrägerier. Vi håller med Cecilia Tisell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket som i en debattartikel i DN menar att det är bankerna som drivit på digitaliseringen och därmed bör även bankerna utveckla skydd.

Varför är det viktigt?

Vi behöver kunna ha förtroende både för våra banker och för rättssamhället. Då behöver bankerna följa den dom som HD gav. Idag finns det små möjligheter att kunna undvika både banker och den digitalisering som pågår. Det gör att bankerna har ett stort ansvar för sina kunder.

Vi som gör uppropet
Gitte Pålsson
Sara Madalena Persson
Åsa Ikekhua

Länkar
HD - Konsument får ersättning för obehöriga transaktioner
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/06/konsument-far-ersattning-av-bank-for-obehoriga-transaktioner-som-gjorts-fran-konsumentens-konto/

Bankerna måste börja ersätta offren för bedrägerier - KO Cecilia Tisell
https://www.dn.se/debatt/bankerna-maste-borja-ersatta-offren-for-bedragerier/

TV4 - Bedragare lurade till sig 5,8 miljarder förra året
https://www.tv4.se/artikel/4aCdnwtxgqdh3tXmiVdMNC/saekerhetsexpert-pa-banken-lurade-per-pa-132-000-kronor

Gitte Pålssons besparingar försvann i nytt telefonbedrägeri
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/gitte-palssons-bespariingar-forsvann-i-nytt-telefonbedrageri

Sms med uppmaningen att ringa Tele2
https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/aldre-kvinna-lurad-pa-over-100-000-kronor.b9bd3dc0-9a82-4d57-90b2-dc0599ef86a8

Uppdateringar

2023-06-02 12:34:36 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-25 18:03:27 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-25 04:56:16 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-24 22:51:55 +0200

10 underskrifter nådda