Hoppa till huvudinnehåll

Till: Wallenstam AB

Nej till chockhöjning på elen!

Under senhösten blev Wallenstams hyresgäster (gäller nyproduktion) varse om att hyresgästernas elavtal kommer att höjas till över 3 kronor/kWh från och med januari 2023. En höjning på cirka 650% mot vad hyresgästerna betalar idag. [1]

Samtidigt vittnar flera medier om att Wallenstam producerar sin egen el vilket hyresgästerna inte får ta del av då denna köps av elhandelsbolaget Jämtkraft. [2] Hyresgästerna i nyproduktion har inte fått teckna sina egna elavtal och sitter nu i händerna på hyresvärden. Med stigande inflation och höga hyror kräver vi att avtalen ses över under avstämningen i december.

Varför är det viktigt?

Just nu påverkas de flesta av oss av högre kostnader på drivmedel, räntor, mat och energi. Att Wallenstam inte försöker göra mer för sina hyresgäster i denna situation vet vi har uppmärksammats landet över - däremot är det endast vi som hyresgäster som drabbas, därför behöver vi göra skillnad.

[1] SVT. Kraftigt höjda elpriser väntar hyresgästerna hos Wallenstam: ”En elbomb”.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/bostadsjatten-vantas-chockhoja-elpriserna-for-hyresgaster

[2] Hem & hyra. Självförsörjande på el - men hyresgästernas räkning rusar 650 procent.
https://www.hemhyra.se/nyheter/sjalvforsorjande-pa-el-men-hyresgasternas-rakning-rusar-650-procent/

Kategori

Uppdateringar

2022-11-03 15:27:17 +0100

100 underskrifter nådda

2022-11-02 18:42:37 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-02 14:04:26 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-02 13:33:10 +0100

10 underskrifter nådda