Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildnings- och Socialdepartementet

Barn med NPF måste erhålla rätt stöd!

Kära politiker/beslutsfattare,

Ni måste inse fakta, se vad som är kärnan och vad som är följder, inte minst se helheten! Ni måste få stopp på allt lidande som svenskt samhälle och myndigheter, inte minst svensk skola, orsakar alla barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Det krävs omfattande förändringar inom hela svenska välfärden (bl.a. barnomsorg, skola, sjukvård, socialtjänst, försäkringskassan m.m.) och det krävs snarast! Förändringar måste till inom alla livsområden som berör dessa barn. Det går inte ta skolan, sjukvården, hemmet och fritiden för sig - för att det går inte dela en individ i bitar - Hela välfärdssystemet kring dessa barn måste förändras och måste fungera!

Barn med NPF ska inkluderas i samhället (utifrån deras förutsättningar), inte exkluderas. Barn med NPF och deras närstående måste erhålla rätt stöd och vid rätt tidpunkt - förebyggande insatser, inte brandsläckning! Barnkonventionen, som är numera lag, följs inte i Sverige när det gäller barn med NPF. Dessa barn, även deras familjer, utsätts dagligen för psykisk misshandel från samhällets sida. Barn och familjer som dagligen får ta konsekvenser av ett icke-fungerande system. Föräldrar som utses av samhället till syndabockar. Utöver anhöriga och närstående lider även professionella samt omgivningen, som många gånger står hjälplösa p.g.a omfattande brister i hela systemet. Vi lever i ett samhälle som inte ser/förstår behov som barn med NPF har!

Barn med NPF har en FUNKTIONSNEDSÄTTNING! En funktionsnedsättning som MÅSTE från dag ett kompenseras med olika typer av anpassningar och stödjande insatser som möjliggör för dessa barn ha ett så välfungerande liv som möjligt. Ett barn med diabetes skulle aldrig dagligen utsättas för att först hamna i koma innan nödvändig behandling gavs - Varför tillåts det då att barn med NPF dagligen utsätts för att de först måste misslyckas/kollapsa innan de får nödvändig hjälp och stöd? Det är diskriminering i högsta grad som Ni politiker och beslutsfattare snarast måste förändra och ställa till rätta!

Varför är det viktigt?

Varje dag i vårt avlånga land lider barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) på grund av icke fungerande skola och samhälle. Med dem lider även syskon, föräldrar och närstående, men även omgivningen. Barn som tidigt utvecklar psykisk ohälsa i form av oro, ångest, depression, självmordstankar - vissa t.o.m tar sitt liv på grund av icke fungerande liv. Barn som inte får/fått rätt stöd från samhället, inte minst barn som blir utsatta för exkludering i olika former, men även mobbning och diskriminering. Föräldrar som blir illa tvungna att ge upp sina egna liv och framtidsplaner, relationer som splittras, ekonomin som rasar samman - allt det på grund av att de dagligen kämpar för sina barns rättigheter, utöver den tillvaron och vardag som de dagligen redan måste hantera - för att livet är inte enkelt att få ihop när man har barn med NPF. Livet blir dock många gånger outhärdligt när samhället jämt och ständigt kör över dessa barn, i sin tur även föräldrarna som för barnens talan, för att skolan och samhället inte ser och inte förstår dessa barns behov.

Behov som egentligen är rätt uppenbara och väl synliga, men endast för dem som har kompetens, allra främst för dem som har vilja att se dessa behov, inte minst vilja att möta föräldrar halvvägs. I det stora hela, handlar allt om resurser och pengar. För att barn, för vilka svensk skola inte fungerar, även vardagen i stort, är inget annat än en kostnadsfråga i välfärdens ögon. Paradoxen är att dessa barn och deras familjer i slutändan kostar samhället mer än vad det hade gjort om de fått rätt hjälp i tid. Men det ser inte enskilda aktörer för att de bollar över ansvaret på andra. Andra får ta ansvaret, andra får stå för kostnaderna.

Svensk skola – en skola för alla. Svenskt samhälle – ett samhälle för alla. Så sägs det i alla fall. I det verkliga livet, är detta ett privilegium. Ett privilegium för barn utan “osynliga” särskilda behov!

Bakgrund till denna insamling är nedanstående två insändare publicerade i Fagersta Nyheter:

"Samhället sparkar på de barn och föräldrar som redan ligger" - https://fagerstanyheter.com/2022/05/26/samhallet-sparkar-pa-de-barn-och-foraldrar-som-redan-ligger/

Följ gärna namninsamlingens sida på Facebook - Lämna gärna även tankar/synpunkter samt kompletteringar till denna namninsamling där - https://www.facebook.com/npfbarn

Links

Uppdateringar

2022-10-21 17:40:37 +0200

Äntligen börjar det hända något! Ett steg i rätt riktning - https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/?fbclid=IwAR0-Wff_eJIgc6eGSw712j69lql8d-1v124dqjCw8eux_6R_bdCNNxCBZzQ
Tråkigt dock att riktlinjer inte omfattar alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar!

2022-09-12 21:30:45 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-09-01 21:57:07 +0200

Nu börjar skolan – och NPF-familjerna lider - https://www.aftonbladet.se/a/k6qxRA

2022-07-03 22:47:08 +0200

Följ gärna namninsamlingens sida på Facebook för uppdateringar - Vi kräver rätt stöd till barn med NPF - https://www.facebook.com/npfbarn

2022-06-14 06:45:38 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-11 20:35:54 +0200

Namninsamlingen har nu en sida på Facebook - https://www.facebook.com/npfbarn

2022-06-10 07:32:15 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-09 07:01:44 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-08 18:43:07 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-05 13:53:40 +0200

10 underskrifter nådda