Hoppa till huvudinnehåll

Till: Jag vill att personer som lider av ätstörningar ska få rätt vård och att staten samt samhället förstår hur viktigt det är och tar bra åtgärder

Öppna fler behandlingshem för personer med ätstörningar

Öppna fler behandlingshem för personer med ätstörningar

Jag vill att staten ska verka för att öppna flera behandlingshem för just personer med ätstörningar. Idag har ätstörningar blivit en folksjukdom och andelen drabbade ökar kraftigt varje år. Det är jättelånga kö för att få hjälp oavsett om det är öppen vård eller slutenvård. De drabbade behöver få hjälp i rätt tid innan sjukdomen går för långt. Därför behöver vi minska köerna.
Jag tycker att det är en mänsklig rättighet att få vård.

Varför är det viktigt?

För att jag själv har stått på kö och väntat länge. Jag gick hjälp när jag var nästan döende och jag vill inte att andra ska genomgå samma sak.


Anledningar att skriva under

  • Samhället har byggt upp en ideal på hur man ska leva, se ut, vad man ska göra och vad som är rätt o fel. Vem som helst kan få en allvarlig ätstörning oavsett kön och ålder. Om man inte får rätt hjälp i tid kan man dö. Det kan vara pga undernäring, självmord, svag hjärta, undervikt med mera. Det är nästan omöjligt att bli helt friska hemma utan att få hjälp från professionella. Vi människor borde tänka på psykisk ohälsa mer och inte bara de ”vanliga” sjukdomar som cancer eller diabetes.

Uppdateringar

2020-03-03 21:56:05 +0100

10 underskrifter nådda