Till: Universitetsledningen/The University Board på Umeå universitet

PETITION FÖR KLIMATET/PETITION FOR THE CLIMATE

PETITION FÖR KLIMATET/PETITION FOR THE CLIMATE

Till universitetsledningen,

Underskriven av studerande vid Umeå universitet föreläggs ledningen en petition för att vidare vidta skyndsamma åtgärder i avseende på klimatkrisen. Vi vädjar därmed till universitetet, som symbol för kunskap och forskning, att lyssna på vetenskapen och att se klimatförändringar som ett reellt hot.

To The University Board,

Signed by students of Umeå University a petition is submitted to the board to further take the necessary and prompt measures in regards of the climate crisis. We hence urge the university, as a symbol of knowledge and research, to listen to the science and view climate change as a substantial threat.

Varför är det viktigt?

Universitetsledningen måste börja ta ansvar för klimatet.

Konsekvenserna av klimatförändringar är redan här och påverkar grundläggande aspekter av människors liv liksom hälsan hos världens ekosystem- vi är på väg mot en global ekologisk kollaps. Vidare kommer klimatförändringar att bidra till upp mot en miljard klimatflyktingar år 2050 enligt FN:s organisation för migration.

Vi behöver förändring, vi behöver stå upp för vetenskapen, vi behöver gå mot en hållbar framtid. Vi måste våga granska våra rutiner, traditioner och vanor. Låt Umeå Universitet vara en förebild för ett hållbart samhälle och vara en verklig symbol för kunskap och forskning genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att krisen förvärras.

Låt oss börja nu.