Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ordförande samt andre vise ordförande för Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Protest mot beslut att dra in rehabilitering i varmt klimat för reumatiker och neuropatienter

Vårdinsatsen har tidigare beviljats för vissa patientgrupper som av olika orsaker inte har kunnat nå sina rehabiliteringsmål med andra insatser på hemmaplan. Att remitteras till klimatvård kan vara det som behövs för att patienten ska få minskad smärta, en ökad rörlighet samt struktur på träning och egenvård. Klimatvård leder även till en samhällsekonomisk vinst, eftersom flertalet sjukskrivna kan återgå till sina arbeten efter genomförd behandling i varmt klimat. Därigenom kan klimatvård bidra till bättre förutsättningar både till individer och till samhället.

Reumatikerdistriktet Skåne hoppas på att Region Skåne ska fatta ett nytt beslut snarast för att göra det möjligt för reumatiker och patienter som lider av vissa neurologiska sjukdomar att återigen få bidrag till rehabilitering i varmt klimat.

Varför är det viktigt?

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne beslutar 2023-06-29 att ändra kriterierna för att kunna få behandlingsformen Rehabilitering i varmt klimat till att enbart omfatta vuxna personer med psoriasis. De som tidigare även beviljats behandlingen är personer med reumatism och personer som lider av vissa neurologiska sjukdomar. För med information om beslutet se webbprotokoll: skane.se/namndshandlingar/13104653/.

Reumatikerdistriktet Skåne vill uppmärksamma att beslutet har fattats på felaktiga grunder. Rehabilitering i varmt klimat bidrar till att personer efter genomgången behandling mår bättre, klarar vardagssysslor bättre samt att flertalet sjukskrivna kan återgå till sina arbeten vilket främjar samhällsekonomin.

Lotta Håkansson (förbundsordförande, Reumatikerförbundet) beskriver i en artikel i Dagens Medicin vad rehabilitering i varmt klimat kan innebära för patienten. Vårdinsatsen beviljades tidigare för vissa patientgrupper som av olika orsaker inte har kunnat nå sina rehabiliteringsmål med andra insatser på hemmaplan. Patienter som remitterats till klimatvård har alla provat olika träningsformer och läkemedel i Sverige, men utan fullgott resultat. Att remitteras till klimatvård kan vara det som behövs för att patienten ska få en ökad rörlighet, ny kunskap, struktur på träning och egenvård, minskad smärta och hållbara, långsiktiga rutiner. Rehabilitering i varmt klimat är en krävande och evidensbaserad vårdform som ger långvariga effekter (Källa: ”Allt färre regioner beviljar klimatvård” - Dagens Medicin).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden skriver i sina reservationer mot beslutet att de behandlingar utförda i Sverige, som påstås kunna ersätta behandlingen i varmt klimat, är dyrare att genomföra. Av reservationerna framgår att det i förslaget inför beslutet påstås att det inte finns bevis för att klimatet skulle ha någon inverkan på måendet, men att underlagen för detta påstående är bristfälliga. Det framgår även att Region Skåne förlorar ekonomiskt på beslutet, oavsett om rehabiliteringen fungerar på grund av det varmare klimatet eller ej. Det behövs läggas större vikt vid beprövad erfarenhet för att bedöma insatsen än vad som har gjorts i det underlag som ligger till grund för beslutet. När det gäller rehabilitering i varmt klimat, är den samlade erfarenheten tydlig i att det är en bra insats för samtliga av de patientgrupper som tagit del av den tidigare. Av reservationerna framgår även att de relevanta patientorganisationerna inte konsulterats eller på annat sätt varit delaktiga i bedömningsprocessen inför beslutet.

Reumatikerdistriktet Skåne hoppas på att Region Skåne ska fatta ett nytt beslut snarast för att göra det möjligt för reumatiker och patienter som lider av vissa neurologiska sjukdomar att återigen få bidrag till rehabilitering i varmt klimat. Vill du också att detta ska ske? Då är du välkommen att skriva under denna namninsamling.
665 91 Skåne, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-05-07 11:00:02 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-07 10:05:28 +0200

50 underskrifter nådda

2023-11-02 08:22:34 +0100

25 underskrifter nådda

2023-10-31 19:21:25 +0100

10 underskrifter nådda