Till: Politiker/kommuner

Psykiskt sjuka, rätt till assistans

Idag sätts mycket fokus på de grundläggande behoven för att ha rätt till personlig assistans. Till det hör bland annat sondmatning eller andningshjälp. Här läggs fokus på de som är fysiskt sjuka men vad händer med psykiskt sjuka? De kanske kan gå på toa men inte klara sig ordentligt, de kan springa ut på gatan, ha utåtagerande beteende. De kanske kan föra mat till munnen men halva maten ligger på golvet eller att de inte kan skilja mellan kallt och varmt och därför bränna sig. Jag vill se konkreta punkter för psykiskt sjuka. De har lika mycket rätt som alla andra.

Varför är det viktigt?

Psykiskt sjuka hör till LSS men många får avslag på sina ärenden för att de kanske kan föra mat till munnen eller kan starta vattnet i duschen. Men kan dessa personer reglera vattnet? Förstår dem när det är rent i håret/kroppen. Vi vill se mer konkreta punkter för att man som psykiskt sjuk ska beviljas personlig assistans än att man bara kan ”gå på toa själv för att man satt sig på toalettstolen”.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL