Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunledningen i Sigtuna kommun

Rädda biblioteket i Valsta!

Rädda biblioteket i Valsta!

Vi vill att högerstyret i Sigtuna kommun ska låta biblioteket i Valsta vara kvar som ett folkbibliotek. Vi vill därför att de stoppar sina planer på att ta bort böckerna från biblioteket.

Varför är det viktigt?

Alla kommuninvånare ska ha tillgång till ett bibliotek och ett folkbibliotek utan böcker är inte ett bibliotek. Tillgången till språk och litteratur är grunden för personlig utveckling, för sociala kontakter och för möjligheten att vara demokratiskt delaktig i samhället. Att stänga bibliotek är ett sätt att beskära demokratin.

På bara ett par år har kommunledningen lagt ned kommunens jobbcenter, den kommunala hemtjänsten, Konsthall Märsta - och nu är det tydligen biblioteket i Valstas tur.
Valsta är redan ett område med stora utmaningar vad gäller integration och kunskap i det svenska språket. Att de 15000 invånare som bor i Valsta nu blir utan ett komplett folkbibliotek kan bara ses som ännu ett svek mot invånarna.

Skriv under vårt upprop "Rädda biblioteket i Valsta!".

195 50 Märsta, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • för att jag ville bre
  • Det är en rättighet att få kunna gå på bibliotek. Finns många som inte har tillgång till böcker, internet osv. Det är båda viktigt o trevligt att ha en biblioteket nära där man bor. Tex om man är arbetslös o inte har internet hemma o buss pengar hur ska man kunna få tillgängliga information som finns på internet där alla får del av redan. Eller som barn vill man läsa böcker o inte alla föräldrar kan köpa varje bok till sina barn!
  • Skriv under du också 🤗.

Uppdateringar

2021-03-03 07:06:37 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-02 18:52:15 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-02 17:23:26 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-02 16:18:23 +0100

10 underskrifter nådda