Tillbaka till kampanj

Till: Kulturministern Alice Bah Kuhnke

Rädda den fria kulturen!

Anledning att skriva under

  • Göteborgs stad säger sig vilja ha en blandstad och värna om kulturen, men agerar precis tvärtom!