Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ansvariga Politiker/Tjänstemän och medmänniskor!

RÄDDA HJÄLMAREN!

RÄDDA HJÄLMAREN!

Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö, har tillåtits tömmas på vatten LÅNGT UNDER de lägsta nivåer som fastlagts för länge sedan. Det sker ÅRLIGEN mer eller mindre stora sänkningar under gränsen! NU måste det bli ett bestående SLUT på det! SRIV PÅ och visa att DU är med i kampen och vän av Hjälmaren!

Varför är det viktigt?

Många är beroende av Hjälmarens vattenstånd; yrkesfiskare, boende runt sjön, utflyktsbåtar, turister i segelbåtar, farleder till utflyktsmål, sjöräddningen, fiskebeståndet, vattendjurlivet, etc.

Hur den kommer att överlämnas

Resultatet av namninsamlingen kommer att presenteras media, politiker och berörda tjänstemän, samt via FB-gruppen "Rädda Hjälmaren" (bli gärna medlem där!)

Örebro, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Vill rädda alla våra vatten. Alltid
  • Vi har sommarstuga vid hjälmaren och kan ej sjösätta båten längre pga lågt vattenstånd
  • HJälmaren är en slättsjö (= "grop i marken") och därmed extra känslig för variationer i vattennivån.

Uppdateringar

2020-07-01 00:53:31 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-06-28 15:24:22 +0200

500 underskrifter nådda

2020-06-23 22:43:30 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-23 21:31:41 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-23 20:59:37 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-23 20:20:55 +0200

10 underskrifter nådda