Till: Migrationsverket

Se över Migrationsverkets hantering av HBTQ-flyktingar - Låt Okolo Ekenechukwu stanna

Se över Migrationsverkets hantering av HBTQ-flyktingar - Låt Okolo Ekenechukwu stanna

Homosexuelle Okolo Ekenechukwu deltog i Gävles första Pride i år. Nu ska utvisas ur Sverige till Nigeria, där homosexualitet är stigmatiserat och belagt med långa fängelsestraff. Anledningen är att migrationsverket inte anser det styrkt att Okolo är homosexuell. Av protokollen och frågorna att döma har detta ärende hanterats förkastligt. De ifrågasätter bland annat hans sexualitet eftersom han som liten "kände sig normal".

Migrationsverket anser bland annat att Okolo är osammanhängande för att han "å ena sidan minns specifikt ett tillfälle då han förstod att han var homosexuell. Å andra sidan tycker han sig ha haft tankar på killar under hela sitt liv". Detta är en helt normal beskrivning av sitt sexuella uppvaknande som homosexuell.

Låt Okolo Ekenechukwu stanna - se över Migrationsverkets hantering av HBTQ-flyktingar!

Varför är det här viktigt?

För att migrationsverkets utredningar av HBTQ-personer är ovetenskapliga, kränkande och resulterar i felaktiga beslut byggda på fördomar.

Okolo är bara en i mängden av HBTQ-flyktingar som söker asyl i Sverige. Det är därför av högsta vikt att Migrationsverkets hantering av dessa ärenden ses över.


Anledningar att skriva under

  • Migrationsverkets hantering av HBTQ-flyktingar är en skam för Sverige! Detta måste göras seriöst och rättssäkert, både för HBTQ-flyktingarna själva och för Sveriges bästa. HBTQ-flyktingar är en unik grupp som både andra flyktingar och etniskt svenska HBTQ-personer kan identifiera sig med och spelar en viktig roll för förståelsen mellan dessa grupper och för integration i det svenska samhället med svenska värderingar.
  • HBTQ-flyktingar har länge inte tagits på allvar av migrationsverket. Det är som om de (MV) inte förstår utsattheten när en är HBTQi flyktingarnas hemländer. DET BEHÖVS EN FÖRÄNDRING!

Uppdateringar

2016-09-08 13:26:14 +0200

100 underskrifter nådda

2016-09-08 12:46:01 +0200

50 underskrifter nådda

2016-09-08 12:34:35 +0200

25 underskrifter nådda

2016-09-08 12:02:14 +0200

10 underskrifter nådda