Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kulturborgarrådet Torun Boucher

Skriv på för att höja ateljéstödet!!!

Stockholms Stads ateljé och studiostöd måste höjas i samma takt som ateljéhyrorna.

Varför är det viktigt?

Många anser att konst är en del av samhället och för många det som gör livet meningsfullt. Om konstnärer ska kunna verka professionellt i Stockholm måste ateljéerna ha rimliga hyror!

Inflationen stiger och hyror indexeras efter KPI (Konsumentpisindex), men konstnärernas löner, stipendier och bidrag hänger inte med i samma takt.

Skriv på för att ateljéstödet i Stockholm ska höjas!

Stockholms län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-12-05 20:45:18 +0100

100 underskrifter nådda

2022-12-04 14:17:33 +0100

50 underskrifter nådda

2022-12-04 09:13:01 +0100

25 underskrifter nådda

2022-12-03 23:48:26 +0100

10 underskrifter nådda