Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ystad Kommun - Kristina Bendz - [email protected]

Stoppa ramavtal för importkött till skolor och äldreboenden i Ystad Kommun

Stoppa ramavtal för importkött till skolor och äldreboenden i Ystad Kommun

Ystad kommun har tecknat ett nytt ramavtal för leverans av färskt kött och charkprodukter med Menigo AB. Till skillnad från nuvarande avtalet kommer framöver allt kött inte vara svenskt.
Först och främst vill vi att Ystad ska göra om förhandlingen och välja en leverantör som garanterar att skolor, förskolor, särskilda boenden, restauranger i dagcentraler och gruppbostäder, personalrestauranger, kaféer samt hem och konsumentkunskapslokaler får garanterat svenskt kött.

Vi vill även att de fortsätter följa de riktlinjer de satt upp i dokumentet "Riklinjer för hållbar mat i förskola, skola och fritidshem 2016-2020" där bland annat följande ingår:
Policy för hållbar mat är kommunövergripande och ska vara ett stöd för kommunens verksamheter samt vara vägledande vid upphandling av externa måltidslösningar. Policy för hållbar mat utgår från nedanstående mål antagna av kommunfullmäktige:
- Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt
hållbar
- Andelen inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten är minst 35
procent till 2020
- Växthusgasutsläppen i Ystads kommun har år 2020 minskat med 60 procent jämfört
med år 1990
- 100 procent av inköpta bananer, kaffe och te ska vara etiskt certifierat t.o.m 2016, målet
utökas löpande med nya produktgrupper
- Mål för minskat matsvinn samt ökad utsortering och återvinning i antagen
renhållningsordning
- År 2020 ska även övriga ambitioner i Policy för hållbar mat ha uppnåtts.
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/sam/kostenheten/riktlinjer-for-hallbar-mat-i-forskola-skola-o-fritidshem.pdf

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt för att
1. Djurhållningen i många länder utomlands, även inom EU, är sämre än den i Sverige.
2. Antibiotika används mer inom köttindustrin utomlands vilket inte är bra av flera orsaker såsom att det ökar risk för multiresistenta bakterier.
3. Vi bör stötta svenska lantbrukare och närproducerad mat.
4. Vi minskar klimatpåverkar om Ystad kommun väljer att köpa närproducerad mat istället för att importera.

Ystad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Jag förstår inte hur vi där vi har möjlighet att göra ett aktivt val kan tillåtas upphandla något vars produktionsmetoder om de skett i Sverige, varit direkt olagliga.
  • Jag köper alltid svenskt kött till oss själva i hemmet. Kommunen ska göra precis samma sak, allt annat vore skandal!
  • För att våra barn ska ha det bästa, och även gynna vår egna bönder.

Uppdateringar

2020-09-03 13:16:16 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-09-02 16:25:46 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-01 22:34:02 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-01 21:38:14 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-01 21:06:40 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-01 20:15:18 +0200

10 underskrifter nådda