Tillbaka till kampanj

Till: Kommande riksdag och regering. De ministrar som kommer att ha ansvar för tillgänglighet, funktionshinderfrågor och LSS, socialförsäkringen, arbetsmarknad och bostäder.

Stärk funktionshinderpolitiken för unga!

Anledning att skriva under

  • Till minne av min syster vars prognos var att inte uppnå vuxen ålder. Hon blev 76 år då hon blev påkörd av bilist och avled. Hon var en förkämpe för allas lika värde och jobbade kommunalt för tillgänglighet. Min förebild! ❤