Hoppa till huvudinnehåll
Häng på Ullrica och skriv under namninsamlingen du med.

Till: Politiker

Stoppa det ev lagförslaget om våra hagmarker

Stoppa det ev lagförslaget om våra hagmarker

Stoppa det som kan komma att bli lagförslag om våra hagmarker som kommer ta död på en stor del av svenska hästsporten.

Varför är det viktigt?

En ny statlig utredning har kommit fram till att man vill göra om reglerna för hur hästar ska skötas. Kort sammanfattat består den av:

* Inte fler än 2-3 hästar per hektar mark

* Hästhagar ska inte användas längre än tio år

* 80 procent av gräsytan i hagar måste vara intakt, max 10 procent får vara delvis söndertrampad och max 10 procent av en hage får vara helt söndertrampad

* Hästar bör inte vistas nära diken eller vattendrag

* Gödsel måste samlas upp och förvaras på ett säkert sätt -det vill säga hagar måste mockas

* Gödsel får inte ligga på tjälad mark

Detta är orimliga krav för alla som kan något om hästar. Skulle dessa förslag gå igenom skulle det innebära att fler hästar skulle få stå inne mera.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har läst utredningen, och har avstyrkt den. Utredningen skickas nu runt på remiss hos ytterligare myndigheter och organisationer. Utefter hur svaren blir ska nya regler och lagar stiftas som kan träda i kraft den 1 juli 2021.

Många verksamheter kommer få lägga ner om det blir ett lagförslaget som sedan går igenom.

Skriv under för att värna om våra hästar och hagmarker.

Här kan du läsa utredningen: https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af28748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010

Läs mer: https://ponnymamman.se/gardsliv/hasthagar-ska-bara-anvandas-i-tio-ar-statlig-utredning-lagger-orimliga-forslag/

Mer information


Anledningar att skriva under

  • Hästsporten är viktig för öppna landskap och Sveriges största tjejsport, kvinnor och män tävlar på lika villkor.
  • Ett orimligt förslag
  • Jag driver verksamhet som blir svår att ha kvar om detta går igenom.

Uppdateringar

2020-07-28 07:39:35 +0200

10,000 underskrifter nådda

2020-07-27 16:50:26 +0200

5,000 underskrifter nådda

2020-07-27 12:17:57 +0200

1,000 underskrifter nådda

2020-07-27 11:06:09 +0200

500 underskrifter nådda

2020-07-27 09:38:58 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-27 09:09:15 +0200

50 underskrifter nådda

2020-07-27 08:32:05 +0200

25 underskrifter nådda

2020-07-27 07:49:02 +0200

10 underskrifter nådda