Hoppa till huvudinnehåll

Till: Europa parlamentets utskott för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

Stoppa ohållbart fiske!

Dagens fiske är ohållbart både på grund av överfisket som sker runt om i världen samt att det sker mycket illegalt fiske. Det används även mycket dåliga fiskemetoder som bidrar till stora mängder bifångst men även förstörda marina ekosystem, till exempel bottentrålning som bidrar till förstörda havsbottnar och korallrev. Detta är absolut inte hållbart då detta påverkar hela naturen. För att förändra detta skulle Europa parlamentets utskott om miljö kunna hjälpa till genom att skapa till exempel fiskefria zoner och ge skärpta straff för illegalt fiske samt att vara mer uppmärksamma. Vi behöver se till att fisket sker i en normal takt så individerna hinner föröka sig och växa enligt deras natur, när de inte kan göra de resulterar de i att arter blir både färre i antal och mindre i storlek.

Varför är det viktigt?

Havet och det marina livet är viktigt för att alla andra ekosystem ska fungera samt att det hjälper till att fånga upp koldioxid. Det är därför viktigt att fisket blir hållbart då det är en del i att kunna rädda klimatet. Havslivet håller just nu på att dö ut mycket på grund av det ohållbara fisket.

Uppdateringar

2021-12-17 09:28:01 +0100

100 underskrifter nådda

2021-12-09 13:45:55 +0100

50 underskrifter nådda

2021-12-03 09:38:28 +0100

25 underskrifter nådda

2021-12-02 19:21:55 +0100

10 underskrifter nådda