Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun

Stoppa skövlingen av Vitahalls 120-åriga bokskog

Stoppa skövlingen av Vitahalls 120-åriga bokskog

Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun (M, KD och SD) fattade 2021-02-08 ett omstritt beslut om att avverka 120-årig bokskog i Vitahall för att ge plats åt ett nytt bostadsområde (bildkälla: SVT, 2021).

Varför är det viktigt?

Samtidigt som Naturskyddsföreningen* släpper en rapport om tillståndet i Sveriges skogar, som visar att läget är mycket allvarligt, framför allt på grund av intensivt och ohållbart brukande som utarmar skogen med enorm förlust av växt- och djurarter som konsekvens, beslutar M, KD och SD i Sölvesborgs kommun att Vitahallsslättens 120-åriga bokskog ska skövlas för att göra plats åt bostäder. **

Forskningen enas idag om att människan står bakom vårt förändrade klimat. Vikten av att bevara artrika skogar är en ovärderlig förutsättning för klimatet och för en biologisk mångfald*. Forskning visar också att närhet till stadsnära skog har stor betydelse för människors hälsa*** och för barns inlärningsförmåga.***** Beslutet att skövla Vitahalls 120-åriga bokskog är således förvånande och uppenbart skevt utifrån rent etiska principer. Med tanke på den klimatkris vi för närvarande befinner oss i - där skövlande av artrik skog inte bara skulle gå emot Sveriges nationella miljömål, utan även Sölvesborgs egna antagna grönplan där Vitahallsslätten pekas ut som en del av en betydelsefull grön korridor - så är det ett pinsamt agerande av M, KD och SD på Sölvesborgs kommun, som genom sitt beslut visar att kortsiktiga ekonomiska intressen går före ...precis allt annat.

Det finns också viss förståelse för kommunfullmäktige, som ju vill att Sölvesborg ska vara attraktiv som boendort. Stadsplanering är inte enkelt. -Hållbar- stadsplanering kräver dessutom att man tänker ytterligare några varv. Men i det långa loppet är det väl genomtänkta och väl motiverade beslut som ger mest utdelning för alla inblandade, inklusive för Sölvesborg som boendeort och för den stadsnära naturen som ju är en del av Sölvesborgs identitet och charm. Det finns massor av lösningar som innebär att man inte behöver skövla gammal skog för att bygga attraktiva bostäder, men det kräver som sagt lite mer tankekraft, men det borde vi kunna enas om att det är värt?

Beslutet kommer att överklagas. Tanken är att denna namninsamling ska vara "folkets röst" och som en del av överklagan.

*Källa: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-rapport-stall-om-skogsbruket-for-klimatet?fbclid=IwAR2C6dhYbmvfLiptlytaBpjIPFITyOd8qSsvsM3DmRvbOPtgs6qGE0ftCkM
**Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/beslutet-bokskogen-vitahall-ska-ge-plats-at-bostader?cmpid=del%3Afb%3A20210208%3Abeslutet-bokskogen-vitahall-ska-ge-plats-at-bostader%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR3Prw-YnLnf4pBPdehH1WP4f20BdG3Ik1AaqoR7VLpl02lqtAXvmrw4MZE
***Källa: https://www.natursidan.se/nyheter/myndigheter-overens-om-vikten-av-stadsnara-skogar/
*****Källa: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171025103123.htm

Sölvesborg, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Sluta stövlar mitt hem
  • Skogen kan inte ersättas. Naturen måste komma före för männskligheten i det långa loppet!
  • Bygg på ett bättre ställe. Skogens djur och växter måste få vara i fred. Kommunens attraktionskraft ökar om invånarna har lättillgängliga rekreationsområden.

Uppdateringar

2021-02-21 19:23:07 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-02-18 10:01:03 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-14 18:32:58 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-14 13:51:52 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-13 22:10:10 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-13 21:12:21 +0100

10 underskrifter nådda