Tillbaka till kampanj

Till: Politiker, media

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Anledning att skriva under

  • Vi måste börja säga ifrån när politiker ger tillstånd till utbyggnad av anläggningar som ökar på koldioxidutsläppen i stället för att inse att deras uppdrag är att leva upp till miljölagen och Parisavtalet!