Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen genom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

STOPPA UTFÖRSÄKRINGARNA

STOPPA UTFÖRSÄKRINGARNA

När man är en skugga av sitt tidigare jag, mår sämre än man någonsin tidigare gjort i sitt liv och har svårt att bli trodd på och få hjälp av vården, då ska man inte behöva oroa sig över att bli utförsäkrad och förlora sin sjukpenning. De som har drabbats av långtidscovid har i många fall svårt att uppvisa de “objektiva fynd” som Försäkringskassan kräver för fortsatt sjukskrivning. Patienterna har ju inte ens har fått utreda varför symtomen består! Därför uppmanar vi till agerande från regeringens håll med en lättnad för de som är drabbade, där hänsyn även måste tas till att merparten av gruppen aldrig fick möjlighet till test eller diagnos när de insjuknade.

1. 180-dagarsgränsen måste omgående förlängas för personer med långtidssymtom orsakade av covid-19.

2. Personer med långtidssymtom orsakade av covid-19 ska inte nekas sjukpenning på grund av att de inte fått tillgång till ordentliga utredningar i vården, eller för att långtidssymtomen inte fångas upp av idag tillgängliga tester.

3. Samtidigt med detta måste forskningspengar anslås och multidisciplinära covid-mottagningar med forskningsanknytning inrättas. Annars riskerar vi att bara skjuta frågan om utförsäkringar på framtiden.

Skriv under och stötta de sjuka, få regeringen att stoppa utförsäkringarna!

Varför är det viktigt?

Det är nu sex månader sedan som spridningen av covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Samtidigt med detta börjar många långtidssjuka i covid-19 passera den kritiska 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringssystemet, och står nu inför utförsäkring. Vad de långtidssjuka har att välja mellan är att se privatekonomin raserad eller att tvinga sig ut i jobb deras kroppar inte klarar av, med risk för att bli ännu sjukare.

Det svenska sjukförsäkringssystemet bygger på att patienter får konkreta diagnoser med mätbara symtom, och att vedertagna behandlings- och rehabiliteringsprogram finns att tillgå. Arbetsförmågan bedöms under de första 90 dagarna i förhållande till aktuell tjänst och därefter har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagars sjukskrivning prövas den enskildes arbetsförmåga mot samtliga jobb på hela arbetsmarknaden. Grundidén med 180-dagarsregeln är att personer med utredd kronisk sjukdom ska kunna anpassa sig efter begränsningarna i arbetsförmågan och ta de jobb som kan fungera.

Med anledning av coronapandemin har Försäkringskassan möjlighet att skjuta upp 180-dagarsprövningen, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Regeländringen syftar till att förhindra utförsäkring av exempelvis cancerpatienter som fått sin operation uppskjuten under pandemin.

En grupp som faller mellan stolarna med dagens regelverk är de som är långtidssjuka i covid-19. Inte sällan saknar de diagnoser och utredningar. Följden blir att långtidssjuka utförsäkras. Avslag sker med motiveringen att medicinskt objektiva fynd saknas och att läkarintygen enbart bygger på den sjukes egna uppgifter. Det spelar ingen roll att biomarkörerna för långtidscovid ännu är okända för forskarvärlden, och att läkarna därför inte vet hur eller vad de ska testa. Det spelar ingen roll att patienten inte har fått ordentliga undersökningar av sina symtom, som kan bestå i allt från andnöd till hjärtrusningar, extrem trötthet, nedsatt minne, feber i månader etc. Det spelar ingen roll att det saknas kunskap om hur långtidssjuka ska behandlas och rehabiliteras, eller hur prognosen ser ut. Och på detta - extremt bristfälliga - underlag bedömer Försäkringskassan att patienten ska ut och jobba.

Målet måste vara att de långtidssjuka ska bli friska, inte att de ska gå på sjukpenning. Men för det krävs rätt förutsättningar. Tillfrisknandet tar tid. Med en lång rehabiliteringsplan och successiv upptrappning kan med stor sannolikhet de allra flesta av de långtidssjuka återgå i arbete och återuppta sina liv som friska. Istället ser vi hur bristande regelverk och avslagsbeslut slår tidigare fullt fungerande liv i spillror.

Utförsäkringar av långtidssjuka under rådande pandemi är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige.
Utförsäkringarna måste stoppas NU!

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Jag själv drabbats av covid och vet hur farlig är sjukdomen. Livet har ändrats .
  • Dags att regeringen vaknar och fattar hur mycket de förstör människor
  • Själv drabbad

Uppdateringar

2020-09-18 12:03:41 +0200

500 underskrifter nådda

2020-09-17 10:30:27 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-17 09:39:18 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-17 09:23:39 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-17 09:14:51 +0200

10 underskrifter nådda