Skip to main content

Till: Ystad kommun

STÖTTA TORNVÄKTARNA och deras fackförening KYDS

STÖTTA TORNVÄKTARNA och deras fackförening KYDS

BEVARA KULTURARVET!
Traditionen har varit att detta yrke gått i arv. Vi motsätter oss den planerade ändringen av detta och vill istället att kommunen erkänner yrkets särskilda karaktär! Roland Borg är tredje generationens tornväktare och vi vill att hans barn ska ha möjlighet till förtur vid nyrekrytering! Detta för att bevara lurblåsar-kulturarvet!

ERKÄNN LUDDES FASTA ANSTÄLLNING!
Han har arbetat på 20% som tornväktare på fast schema i nästan tre år men kommunen anser ändå att han är timanställd! Vi kräver direkt ett nytt tillsvidareanställnings-avtal på 20%!

PRÖVA REGELN!
Kommunen kringgår LAS med en praxis om minst 40 procent för tillsvidareanställning, något som varken har stöd i kollektivavtal eller lag. Vi kräver att denna regel prövas! Juridiskt/fackligt/politiskt. Att hålla folk i osäkra anställningar år ut och år in är inte värdigt en stad som Ystad! (I "varför är detta viktigt")

UTLYS INTE VÅRA TJÄNSTER!
Arbetet i tornet fungerar utmärkt! Så länge det gör det vill vi INTE att kommunen annonserar ut någon av våra tjänster, eller vikariens och vi vill INTE att kommunen tillsätter nya tornväktare för att underkuva våra fackliga krav!

Varför är det här viktigt?

Om 40% regeln: I förhandlingar mellan Ystad kommun och KYDS har det framkommit att kommunen tillämpar en regel som varken har stöd i lag eller kollektivavtal - en regel som alltså slutits utan någon arbetarparts inflytande i saken.

Regeln lyder att kommunen inte tillsvidareanställer någon under 40% av heltid, och här uppkommer en paradox för alla timanställda inom kommunen: du kan inte garanteras att bli inlasad (LAS §5a). Det framkom under förhandlingarna, att om frågan gäller inlasning så tolkar kommunen det som att det övergår i en ny tjänst: alltså att den anställningen som timmisen haft, nu ska bli ett helt nytt jobb och nyannonseras - bara därför att tid har passerat till den grad att inlasning blir aktuellt. Vi tycker att detta inte bara är ett missbruk av lagen, utan att fullkomligt skita i den!

Det är inte rimligt att tvinga den timanställda att konkurrera om att få behålla sitt eget jobb, bara därför att kommunen godtyckligt tillämpar regler på eget bevåg. Det behåller osäkra arbetare i osäkra anställningar och ger cheferna absolut befogenhet att kravlöst sluta anställa arbetare - inte ens facket kan invända en uppsägning av timanställda!

Allmänna visstidsanställningar ska alltid övergå i tillsvidareanställning enligt LAS §5a! Vi vägrar tillåta kommunen utnyttja timanställda, vikarier eller visstidsanställda på detta viset! Därför vill vi pröva regeln med dess praxis antingen vid förhandlingsbordet, arbetsdomstolen eller från politiskt håll - vi menar att detta är en systematisk metod för att kringgå lagstiftning som är till för att skydda oss som jobbar!

Denna regel är odemokratisk; eftersom cheferna ensidigt tagit fram den och tillämpar den godtyckligt. Den är olovlig; eftersom den underkuvar LAS utan kollektivavtalsreglering. Och den är farlig; eftersom den underkuvar den minimala trygghet som timanställda, vikarier och visstidare har! Därför måste vi pröva denna regel - och KYDS tillsammans med Malmö LS är beredda och gå långt för säkrare anställningar!

Läs mer om oss på:
https://www.facebook.com/pg/kydsystad
https://www.sac.se/LS/Malm%C3%B6/Kulturf%C3%B6rvaltningen-Ystads-Driftsektion

Ystad kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Roland för en fin tradition vidare och han är en mycket god representant för Ystad.
  • Slå vakt om LAS och oinskränkt strejkrätt! Bekämpa socialdemokratins korporativism! Basta !

Uppdateringar

2019-09-10 14:47:22 +0200

100 underskrifter nådda

2019-09-09 13:25:51 +0200

50 underskrifter nådda

2019-09-08 18:25:27 +0200

25 underskrifter nådda

2019-09-08 14:01:43 +0200

10 underskrifter nådda