Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikverket och/eller regeringen

Utred snarast nattåg Stockholm-Oslo

Utred snarast nattåg Stockholm-Oslo

"Även i avsaknad av uppdrag från regeringen bör Trafikverket ta kontakt med de norska järnvägsmyndigheterna för att inleda samarbete om nya nattåg."
Citerat ur förslag från tekn dr Magnus Olofsson i insändaren:
”Nya nattåg kan minska flygandet till Oslo” i DN 190821.

Varför är det viktigt?

1,4 miljoner direkta flygresor Stockholm-Oslo per år (4,5ggr Stockholm-Brüssel) kan minskas avsevärt med de bekväma nattåg som vore möjliga att förhållandevis lätt få till på denna sträcka.
Det finns även andra som agerar för en snabbare sträckning av tågförbindelsen.
Se https://www.oslo-sthlm.se/"

Hur den kommer att överlämnas

Med mail till Trafikverket och Regeringskansliet.


Anledningar att skriva under

  • Jag tror att man underskattar stort vad som är möjligt att göra för klimstet inom nordiskt samarbete.

Uppdateringar

2019-09-10 15:14:31 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-26 14:34:49 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-26 10:11:18 +0200

10 underskrifter nådda