Tillbaka till kampanj

Till: Migrationsverket

Utvisa inte världens äldsta flykting!

Anledning att skriva under

  • Det är en skamm ! Vad tänker Migverk med?