Till: Socialminister Annika Strandhäll

Sluta diskriminera efter hörselförmåga!

Sluta diskriminera efter hörselförmåga!

Den nuvarande tolktjänsten måste förändras till det bättre! Det är viktigt att beslutsfattare och makthavare blir medvetna om att tolktjänsten idag uppvisar stora brister. Det är en demokratisk fråga för personer som är döva, har dövblindhet eller en hörselskada.

Det finns diskriminerande strukturer i systemet som utestänger medborgare på grund av deras hörselförmåga från sammanhang där tolkning är ett måste för full delaktighet. Vi driver en ständig kamp för att uppnå full delaktighet i ett samhälle där hörseln anses viktig för kommunikation. Regeringen måste se över tolktjänsten!

Varför är det här viktigt?

Staten har ett ansvar att leverera samhällsservice till sina medborgare. Vardagstolkning är en sådan samhällsservice, och den går genom tolkcentralen via landstinget. Medborgare som är döva, har dövblindhet eller en hörselskada tar del av denna samhällsservice i form av tal- och teckenspråkstolkning, dövblindtolkning eller skrivtolkning.

Dessvärre händer det alltför ofta att landstingen nekar betalningsansvar för uppdrag även om de är inom ramen för vardagstolkning. Detta leder till att vi exkluderas på grund av hörselförmågan. Landstingens tolkcentraler gör egna tolkningar av vad vardagstolkning är - alltså erbjuds inte medborgarna en likvärdig tolktjänst, utan det skiljer sig åt beroende på var man bor och vem som beslutar om tolkuppdraget.

Dessutom menar tolkcentralerna att arbete inte ses som en del av vardagen. Därmed är döva, personer med dövblindhet eller en hörselskada något som är en merkostnad för arbetsgivaren. Arbetsgivaren tvingas finansiera både fortbildning och tolkning.
Vad för inverkan har detta? Jo, individer väljer bort sin drömutbildning eftersom det på grund av tolkkostnaden kan vara svårt att få jobb inom fältet, eller väljer medvetet andra yrkesområden där behovet av tolkning inte är så stort.

Vi tvingas in i ett system där valfrihet inte alltid finns. Det är ett systemfel, och oerhört allvarligt för individens möjlighet till självförverkligande. Dagens regelverk kring finansiering av tolktjänsten hindrar medborgarnas möjligheter till rättvis och jämlik delaktighet i både arbets- och vardagslivet över hela landet. Därför är detta i grunden ett demokratiskt problem.

Systemet tillåter diskriminering av individer som inte har normal hörsel, och vad gör beslutsfattare och makthavarna åt detta? Det måste bli ett slut på diskrimineringen av döva, dövblinda och hörselskadade. Det är ett medborgarkrav, och ja vi har fått nog!

Vi kallar till demonstration för en nationell tolktjänst!

Länk till demonstrationen med mer detaljerad information:
https://www.facebook.com/events/382628642202111/

Källor:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/dova-diskrimineras-pa-arbetsmarknaden

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gMgm0/du-har-svikit-oss-som-ar-dova-stefan-lofven

http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/nyheter/nyheter-2016/vgr---utredningen-tolktjanst-for-vardagstolkning-bor-omarbetas/

https://stockholm.etc.se/debatt/utebliven-tolktjanst-hotar-demokratin

https://lagensomverktyg.se/2017/kommentar-inget-diskrimineringsskydd-for-dova-som-behover-teckensprakstolk-i-arbetslivet/

http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/teckensprakstolkotillganglig-8389030.aspx

http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/döv-nekas-studiestöd-utomlands-1.290089

Hur den kommer att överlämnas

Vi undersöker möjligheten att personligen överlämna namninsamlingen till Socialminister Annika Strandhäll tillsammans med organisationer som stödjer initiativet.
Mer information kommer längre fram.


Anledningar att skriva under

  • Döva lever i socialisation som förtrycker sig själva med hjälp av dagens politiska klimat. Vi måste sluta bryta mönster och leva som vi har gjort förut, gemenskap med alla döva utan politisk åsikt!!
  • För jag kan få risk sparken av er krångliga system med fortsättning utbildning inom mitt jobb för Företag ta hellre hörande för bli onödigt kostnad detta så orättvist för oss döva!
  • Lågg av! Om ni, rödgröna regeringen slopar teckenspråktolkning och tolkcentraler. Annars jag tecknar till hörande som inte kan teckenspråk.

Uppdateringar

2018-03-15 14:09:26 +0100

1,000 underskrifter nådda

2018-03-12 18:55:53 +0100

500 underskrifter nådda

2018-03-09 19:11:28 +0100

100 underskrifter nådda

2018-03-09 17:09:02 +0100

50 underskrifter nådda

2018-03-09 16:35:12 +0100

25 underskrifter nådda

2018-03-09 16:11:16 +0100

10 underskrifter nådda