Hoppa till huvudinnehåll

Till: De styrande politikerna i Vallentuna

Vi kräver nollutsläpp i Vallentuna 2035

Vi kräver nollutsläpp i Vallentuna 2035

Grön Ungdom Vallentuna kräver:

-Ändrade kommunal klimatmål från 1 ton territoriella utsläpp per person 2050 till nollutsläpp år 2035 (icke territoriella utsläpp inräknat).
-Tydligare information för invånare hur kommunen kommer minska sina utsläpp.
-Tydligare mål hur utsläppen ska kunna minska utsläppen 16% år för år.

Vi kräver detta eftersom mänskligheten står inför en unik tid, det nästkommande decenniet är avgörande för all framtid. Vi har ett vägval, ett val mellan att agera eller att ge upp, att kämpa för vår art och planet eller att kapitulera. I nuläget har Vallentuna kommun och dess styrande valt det sistnämnda. Det är inte på något sätt acceptabelt och grön ungdom Vallentuna kräver förändring.

Vallentuna kommuns nuvarande klimatmål är att ha territoriella nollutsläpp år 2050, det vill säga utsläpp inom kommunens gräns. Om du till exempel konsumerar en produkt som inte är tillverkad i Vallentuna, äter mat som odlats någon annanstans eller flyger räknas detta alltså inte med. Dessa icke territoriella utsläpp motsvarar ca 70% av alla utsläpp och det är därför helt orimligt att de inte är inräknade i kommunens klimatmål. Därför behöver vi ett klimatmål på nollutsläpp som inkluderar icke territoriella utsläpp.

Vallentuna kommuns klimatmål är skamliga eftersom de exkluderar icke territoriella utsläpp - men också för att de är 15 år försena för att nå klimatmålen. Enligt en rapport från Uppsala Universitet måste Sverige och andra rika industrialiserade länder ha nått nollutsläpp till år 2035 för att hålla vår del Parisavtalet. Det sätter en deadline för omställning 15 år tidigare än Vallentunas nuvarande klimatmål.

Om jag ska vara lite snälla har dock Vallentunas utsläpp minskat sedan 90-talet - med drygt 15% de senaste 10 åren. Det är dock inte nog: enligt Stockholms länsstyrelse måste Vallentunas utsläpp minska 16% varje år för att nå våra satta klimatmål. Vi behöver därför konkreta och tydliga mål hur utsläppen ska kunna minska i takten som krävs.

I och med att Vallentuna har en levande landsbygd, ett stort välstånd och ett enormt engagemang finns det fantastiska förutsättningar för att bli en kommun i framkant i klimatkampen; en kommun som kan leda vägen. Det är inte mer än rätt att vi tar till vara på denna möjlighet och gör vår del för att nå Parisavtalet. Vallentuna står inför ett vägval och grön ungdom väljer att agera.

Det är essentiellt för mänsklighetens framtid att vi når de globala klimatmålen. Jag som skriver detta är 16 år, och även om de styrande politikerna i Vallentuna tycks ha gett upp klimatkampen vägrar jag ge upp. Jag vägrar ge upp möjligheten för ett hållbart Vallentuna och en hållbar värld - och jag hoppas att även du vägrar ge upp.

Det är sådana som du och jag som vågar stå upp för vad som är rätt som skapar förändring. Skriv därför under våra krav och engagera dig. Tillsammans räddar vi världen. Och vi börjar i Vallentuna.

Vill du bli medlem i grön ungdom? https://www.gronungdom.se/bli-medlem

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt eftersom klimatet är vår tids ödesfråga i och med detta krävs det att alla drar sitt strå till stacken. I nuläget gör inte Vallentuna detta, vi har inte ens mål som skulle innebära att vi gjorde det. Därför kräver vi förändring

Vallentuna Socken, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-11-11 21:47:53 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-11 16:55:12 +0100

10 underskrifter nådda