1 Starta2 Granska3 Tips

Lokalupprop mot dyrare SL-kort

Ny kampanj

I Stockholms län bor 2,2 miljoner invånare och varje dag görs det 700 000 resor med SL. Genom att välja kollektivt framför bilen gör man en stor insats för miljön.

Nu vill politikerna i Stockholms landsting höja biljettpriserna och minska antalet turer. Detta kan vi inte gå med på. Tillsammans kan vi visa att vi står emot prishöjningen.

För att visa hur många vi är som är mot dyrare SL-biljetter kan du nu starta ditt eget lokalupprop! Här kan du se till att dina grannar skriver under och tillsammans kan ni bedriva ett lokalt upprop.

Ju fler som startar ett lokalupprop desto tydligare blir det att alla i hela landstinget vill stoppa politikernas tänkta höjning av biljettpriserna.

Starta ett lokalupprop du med! Det tar bara någon minut.

* obligatoriskt fält