Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PUL”. Syftet med PUL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PUL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PUL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att fylla i rutorna samtycker du till att Skifte för Sverige (organisationsnummer 802461-8087, Emågatan 50-52, 128 47 Bagarmossen), behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PUL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden.

Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas, men vi kommer inte att använda oss av de uppgifterna på individnivå.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom den politiska arenan, genom att ta kontakt (via exempelvis e-post och telefon) med de som lämnar personuppgifter och att mot bakgrund av personuppgifterna kunna anpassa utskick och annan kommunikation om vår politiska verksamhet (t.ex. information om våra aktiviteter och kampanjer) och om vår politik, så att de passar varje individ eller så att de passar grupper av personer. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.

När någon deltar i ett event kommer personuppgifter i form av förnamn, efternamn, telefonnummer (frivilligt) och mailadress att vara tillgängligt för arrangören. Detta för att arrangören ska kunna kontakta deltagare i eventet.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Skifte för Sverige och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PUL och i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Skifte för Sverige, Emågatan 50-52, 128 46, Bagarmossen, kontakt@skiftet.se, organisationsnummer 802461-8087. Kontaktperson är Robin Zachari som nås på robin.zachari@skiftet.org.

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.