Användarvillkor

Inledning

Välkommen till Mittskifte och Skiftet som ägs och drivs av den ideella föreningen Skifte för Sverige (organisationsnummer: 802461-8087, Emågatan 50-52 Bagarmossen).

Skiftet och MittSkifte är organisationer som förespråkar demokrati, fred, mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, antirasism, rättvisa och hållbarhet. Vi existerar för att förespråka positiv samhällsförändring, skydda miljön och utmana orättvisor. Genom att sprida vår värdegrund i skapandet av kampanjer och/eller deltagande av kampanjer blir du en av våra Skiftet-aktiva.

Acceptera Användarvillkoren

Genom att skapa eller skriva under en kampanj på vår webbsida och klicka i rutan bredvid orden “Genom att du markerar rutan, fyller i dina uppgifter i ovannämnda fält och registrerar dig hos oss uppger du att uppgifterna tillhör dig, att du är 18 år gammal, att du har läst igenom och godkänner våra Användarvillkor och vår Personuppgiftspolicy.” visar du att du accepterar Skiftets Användarvillkor och förbinder dig att hålla dem.

Dessa användarvillkor bestämmer hur du använder vår webbsida för att skapa och skriva under kampanjer för att kopplas samman med människor som har samma värderingar som du har.

1. Skapa en kampanj

a. Om du vill skapa en kampanj på vår webbsida måste du registrera ett konto hos oss. När du registrerar kontot måste du tillhandahålla information om dig som är sann, uppdaterad och fullständig.

b. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för ditt konto. Detta betyder att du är ensamt ansvarig för alla aktiviteter genomförda genom ditt konto.

c. Du måste meddela oss omedelbart om ditt konto använts obehörigt. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada kopplad till obehörigt användande av ditt konto.

d. Du kan avregistrera dig från meddelanden skickade från oss och de organisationer eller individer som skapar och driver kampanjer på MittSkifte och Skiftet genom avregistreringslänken som finns i botten på alla mail du får genom Skiftet. Detta inkluderar inte autogenererade bekräftelsemejl i samband med att du donerar till Skiftet eller går med i en kampanj.

e. Som skapare av en kampanj kommer du ha tillgång till möjligheten att mejla de som skrivit under din kampanj. Du kommer inte kunna få ut mer detaljerade personuppgifter än förnamn för att lämna ut till makthavare.

f. Du får använda kampanjverktygen endast för att dela information som direkt relaterar till kampanjen (såsom att meddela hur många som har skrivit under kampanjen). Du får inte skicka mer än tre (3) meddelanden per vecka till någon som skrivit under din kampanj.

g. Du måste omedelbart sluta skicka meddelanden (inkluderar e-mail, SMS och MMS) till någon som bett om att avregistrera sig från din kommunikation.

h. Du medger att vi har rätten att förhandsmoderera mail du skickar till de som skrivit under din kampanj.

2. Skriva under en kampanj

a. Om du vill skriva under en kampanj på vår webbsida måste du tillhandahålla information om dig som är sanningsenlig, korrekt och fullständig. Du behöver inte registrera ett konto för att skriva under en kampanj.

b. Du kan avregistrera dig från meddelanden skickade från oss och de organisationer eller individer som skapar och driver kampanjer på MittSkifte och Skiftet genom avregistreringslänken som finns i botten på alla mail du får genom Skiftet. Detta inkluderar inte autogenererade bekräftelsemejl i samband med att du donerar till Skiftet eller går med i en kampanj.

3. Ditt innehåll

a. Du garanterar att du har upphovsrätt på all text, alla bilder eller annat innehåll du publicerar på vår webbsida eller om det ägs av tredje part garanterar du att du har rättighet att använda och reproducera detta innehåll på vår webbsida.

b. Genom att lämna in och publicera innehåll på vår hemsida ger du oss, och de organisationer som skapar och driver kampanjer kopplade till MittSkifte.org och Skiftet.org, rättigheten att använda, modifiera, publicera, icke-exklusivt licensiera för användning, visa upp och distribuera Ditt Innehåll i syfte att förespråka din kampanj, MittSkifte och Skiftet samt de organisationer kopplade därtill.

4. Använda vår webbsida

a. Vår webbsida är endast tillgänglig för din personliga och icke-kommersiella användning.

b. Vi auktoriserar eller godkänner inte per automatik någon kampanj på vår webbsida.

c. Du får inte samla in namn, e-mailadresser eller andra personuppgifter genom vår webbsida för att skicka icke ombedda kommersiella meddelanden till de som skrivit under din kampanj.

d. Vi uppdaterar och underhåller vår webbsida regelbundet så vi kan komma att behöva avbryta tillgång, service och funktionalitet då och då utan förvarning. Vi kommer inte hållas ansvariga om, oavsett skäl, vår webbsida inte är tillgänglig vid något tillfälle eller över någon tidsperiod.

5. Skiftets rättsliga förbehåll

Skiftet förbehåller sig rätten att ta bort kampanjer och kommentarer som bryter mot Användarvillkoren, Personuppgiftspolicyn eller gällande lagstiftning. Detta inkluderar kampanjer och kommentarer som kan vara stötande, nedsättande, olagliga eller inskränker rättigheterna eller säkerheten för andra. Ingen förhandsmoderering av kampanjer sker.

Kampanjer får heller inte förespråka eller uppmuntra till:

- inslag som strider mot Skiftets värdegrund;

- våld, hot mot person och hets mot folkgrupp;

- mobbning, diskriminering baserat utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder;

- förtal, förolämpning eller annan smutskastning;

- initiativ som innebär personskador, sakskador eller ideella skador;

- initiativ med godkänt innehåll som ändå används för att mobilisera eller organisera reaktionära rörelser;

- andra typer av ändamål som strider mot gällande lagstiftning.

Skulle kampanjerna eller kommentarerna innehålla ovannämnda inslag får Skiftet efter egen bedömning och gottfinnande ta bort dessa utan förvarning.