Användarvillkor

När du skriver under eller skapar en kampanj på vår webbsida samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Läs mer om detta under Integritet/PUL i sidfoten eller längst ned på denna sida. Vi förbehåller oss vidare rätten att publicera ditt förnamn på vår webbsida.

Välkommen till MittSkifte som drivs av Skiftet.org. Skiftet och MittSkifte är organisationer som förespråkar demokrati, fred, mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, antirasism, rättvisa och hållbarhet. Vi existerar för att förespråka positiv samhällsförändring, skydda miljön och utmana orättvisor.

MittSkifte förbehåller sig rätten att ta bort kampanjer och kommentarer som inte delar dessa värderingar. Ingen förhandsmoderering av kampanjer sker.

Denna webbsida ägs och drivs av Skiftet.org.

Dessa användarvillkor bestämmer hur du använder vår webbsida för att skapa och skriva under kampanjer för att kopplas samma med människor som har samma värderingar som du har.

1. Acceptera våra användarvillkor

a. Genom att skapa eller skriva under en kampanj på vår webbsida eller klicka i rutan bredvid orden “Genom att skriva under godkänns användarvillkoren, att personuppgifter behandlas i enlighet med PUL samt att ditt namn publiceras på MittSkifte, Skiftet.org och att du kan bli kontaktad av kampanjen, MittSkifte, Skiftet.org och dess samarbetspartners.” visar du att du accepterar dess användarvillkor och förbinder dig att hålla dem. Du godkänner också att du blir en av Skiftets aktivister och att ditt förnamn samt första bokstaven i ditt efternamn publiceras på vår webbsida MittSkifte.org samt Skiftet.org

2. Skapa en kampanj

a. Du kan använda vår webbsida för att skapa en eller flera kampanjer för att driva vilken fråga du vill som inte förespråkar eller uppmuntrar till våld. Den får heller inte uppmuntra till mobbning, diskriminering baserat utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Samma sak gäller kampanjer vars konsekvenser kan innebära fysisk eller psykisk skada. Kampanjer får inte explicit förespråka politiska partier.

b. Om du vill skapa en kampanj på vår webbsida måste du starta ett konto hos oss. När du startar kontot måste du tillhandahålla information om dig som är sann, uppdaterad och fullständig.

c. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för ditt konto. Du är ensamt ansvarig för alla aktiviteter genomförda genom ditt konto.

d. Du måste meddela oss omedelbart om ditt konto använts obehörigt. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada kopplad till obehörigt användande av ditt konto.

e. När du tillhandahåller din e-mailadress och ditt mobilnummer (frivilligt) samtycker du till att ta mot meddelande (inkluderande e-mail, SMS och/eller MMS):

i. från individerna och organisationerna som har skrivit under din kampanj;

ii. från oss i anslutning till din kampanj och andra kampanjer skapad på vår webbsida

f. Du kan avregistrera dig från meddelande skickade från oss de organisationer som vi har förtroende för kopplade till MittSkifte och Skiftet genom avregistreringslänken som finns i botten på alla mail du får av oss.

g. Som skapare av en kampanj kommer du ha tillgång till möjligheten att maila de som skrivit under din kampanj. Du kommer inte kunna få ut mer detaljerade personuppgifter än förnamn för att lämna in till makthavare på grund av rättsläget.

h. Du får använda kampanjverktygen för att endast dela information som direkt relaterar till kampanjen (så som att meddela hur många som har skrivit under kampanjen). Du får inte skicka mer än tre meddelanden per vecka till någon individ eller organisation.

i. Du måste omedelbart sluta skicka meddelanden (inkluderar e-mail, SMS och MMS) till någon som bett om att avregistrera sig från din kommunikation.

j. Du medger att vi har rätten att förhandsmoderera mail du skickar till de som skrivit under din kampanj.

3. Skriva under en kampanj

a. Om du vill skriva under en kampanj på vår webbsida måste du tillhandahålla information om dig som är sann, uppdaterad och fullständig. Du behöver inte skapa ett konto för att skriva under en kampanj.

b. När du tillhandahåller ditt namn, e-mailadress, postnummer och ditt mobilnummer (frivilligt) samtycker du till att ta mot meddelande (inkluderande e-mail, SMS och/eller MMS):

i. från individerna och organisationerna som har skapat kampanjen;

ii. från oss i anslutning till din kampanj och andra kampanjer skapad på vår webbsida

e. Du kan avregistrera dig från meddelande skickade från oss genom avregistreringslänken som finns i botten på alla mail du får av oss

e. Du medger att:

i. När du skriver under en kampanj eller deltar i ett event på vår webbsida så blir ditt förnamn, postnummer och telefonnummer (frivilligt) tillgängligt för föreningen Skifte för Sverige (Organisationsnummer: 802461-8087, Emågatan 50-52 Bagarmossen) som äger och driver Skiftet.org och MittSkifte.org och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med PUL.

ii. Skaparen av kampanjen du skriver under kan exportera kampanjen från webbsidan för att skapa en namninsamling att lämna in till den som är måltavlan, masskomuniceras, uppvisas offentligt för att visa ditt engagemang i frågan. Endast förnamn kommer att exporteras.

4. Event

När du deltar i ett event blir dina personuppgifter i form av förnamn, efternamn och telefonnummer (frivilligt) och mailadress tillgängligt för arrangören. Detta för att du ska kunna bli kontaktad av arrangören av eventet.

5. Ditt innehåll

a. Du garanterar att du har upphovsrätt på all text, alla bilder eller annat innehåll du publicerar på vår webbsida eller om det ägs av tredje part garanterar du att du har rättighet att använda och reproducera detta innehåll på vår webbsida

b. Du förstår och samtycker till att vi, efter eget omdöme och gottfinnande, kan ändra i och ta bort kampanjer du har skapat på vår webbsida om vi upplever att den bryter mot användarvillkoren och/eller kan vara stötande, olaglig, nedsättande eller inskränker rättigheterna eller hotar andras säkerhet.

c. Genom att lämna in och publicera innehåll på vår hemsida ger du oss, och de organisationer som vi har förtroende för kopplade till MittSkifte.org och Skiftet.org, rättigheten att använda, modifiera, publicera, icke-exklusivt licensiera för användning, visa upp och distribuera Ditt Innehåll i syfte att förespråka din kampanj, MittSkifte och Skiftet samt de organisationer kopplade därtill.

6. Använda vår webbsida

a. Vår webbsida är endast tillgänglig för din personliga och icke-kommersiella användning.

b. Vi auktoriserar eller godkänner inte per automatik någon kampanj på vår webbsida.

c. Du måste använda vår webbsida i enlighet med användarvillkoren och endast för laglydiga ändamål på ett sätt som inte inskränker någons rättigheter eller hindrar någon annans användning av vår webbsida.

d. Du får inte samla in namn, e-mailadresser eller andra personuppgifter genom vår webbsida för att skicka icke ombedda kommersiella meddelanden till de som skrivit under din kampanj.

e. Vi uppdaterar och underhåller vår webbsida regelbundet så vi kan komma att behöva avbryta tillgång, service och funktionalitet då och då utan förvarning. Vi kommer inte hållas ansvariga om, oavsett skäl, vår webbsida inte är tillgänglig vid något tillfälle eller över någon tidsperiod.

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PUL”. Syftet med PUL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PUL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PUL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att fylla i rutorna samtycker du till att Skifte för Sverige (organisationsnummer 802461-8087), behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PUL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden.

Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas, men vi kommer inte att använda oss av de uppgifterna på individnivå.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom den politiska arenan, genom att ta kontakt (via exempelvis e-post och telefon) med de som lämnar personuppgifter och att mot bakgrund av personuppgifterna kunna anpassa utskick och annan kommunikation om vår politiska verksamhet (t.ex. information om våra aktiviteter och kampanjer) och om vår politik, så att de passar varje individ eller så att de passar grupper av personer. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.

När någon deltar i ett event kommer personuppgifter i form av förnamn, efternamn och mailadress att vara tillgängligt för arrangören. Detta för att arrangören ska kunna kontakta deltagare i eventet.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Skifte för Sverige och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PUL och i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Skifte för Sverige, Emågatan 50-52, 128 47 Bagarmossen, kontakt@skiftet.org, organisationsnummer 802461-8087. Kontaktperson är Robin Zachari som nås på robin.zachari@skiftet.org.

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.