Ett Europa för alla: Malmö

Skiftet bjuder in till en stor demonstration med talare, artister, organisationer, poeter och god stämning för ett Europa mot rasistiska krafter.

Medverkande grupper:

Skiftet
Jordens Vänner
Momentum
Klimataktion
Tillsammansskapet
#MERmänsklighet

Är din organisation intresserad av att vara med? Hör av dig/er!

Här finns planerna för Europa: https://yestochange.eu/

---

Valet till Europaparlamentet 24-26 maj kommer avgöra framtiden för den Europeiska Unionen. I Europa pågår idag protester och strejker för klimatet, för mänskliga rättigheter och för rättvisa. Men samtidigt sprider sig rasismen; skapar splittring mellan grannar och arbetskollegor, ställer flyktingar i skottgluggen för människors frustration och sopar viktiga problem under mattan. När rasistiska förklaringar biter sig fast minskar möjligheterna att rädda klimatet och skapa ett rättvisare samhälle.

Därför uppmanar vi alla EU-medborgare att rösta i valet till Europaparlamentet från 23:e till 26:e maj! För att skydda solidariteten och demokratin i Europa måste vi stå upp mot rasism.
I dessa tider när egoism alltmer blir normen är det viktigare än någonsin att visa solidaritet när vi försvarar demokratin och rättsstaten över nationsgränserna.

Vi kräver också att EU måste förändras om unionen ska ha en framtid, därför kämpar vi tillsammans för visionen om ett annat Europa som:

● Försvarar mänskligheten och mänskliga rättigheter. Istället för att göra Europeiska gränser till en fästning och låta människor drunkna i Medelhavet garanterar vårt Europa en säker passage, rätt till asyl och ett rättvist asylförfarande för de som söker skydd.

● Står för demokrati, mångfald och yttrandefrihet. Istället för att främst lyssna på storbolagslobbyisterna ska vårt Europa lyssna på sina medborgares röster. Vårt Europa försvarar rättsstatsprincipen, blir mer demokratisk och ger Europaparlamentet mer inflytande. Det främjar tolerans och garanterar en mångfald av livsstilar, jämställdhet, frihet för konst, kultur, fri press samt ett blomstrande civilsamhälle.

● Garanterar social rättvisa. Istället för att rycka framåt med privatisering, avreglering och en handelspolitik som gynnar storbolag framför medborgarna ska EU utgöra en motvikt till det kraftigt växande inflytande som multinationella företag. Vårt Europa baseras på solidaritet och skyddar arbetstagarnas rättigheter och garanterar alla människor rätten till utbildning, bostäder, sjukvård, social trygghet och ett liv utan fattigdom. Europa måste uppfylla sitt ansvar i detta avseende - både hemma och över hela världen.

● Är en drivkraft för grundläggande ekologisk förändring och en lösning på klimatkrisen. Istället för att förlita sig på fossila bränslen och kärnkraft omfamnar vårt Europa förnybara energikällor. Det möjliggör hållbart, klimatvänligt jordbruk och se till att omvandlingen genomförs på ett socialt ansvarsfullt sätt och att rättvisa jobb skapas.

På söndagen den 19 maj 2019 kommer hundratusentals människor i hela Europa och Sverige gå ut på gator och torg tillsammans för Europas framtid och mot rasismen.

Mobiliseringen är partipolitiskt oberoende, men talare från progressiva partier är välkomna att föra fram sin bild av framtidens Europa.

25
Deltagare
Börjar
söndag, 19 maj 2019 klockan 13:00 CEST
Slutar den
söndag, 19 maj 2019 klockan 14:30 CEST
Möllevångstorget
1 Möllevångstorget
Malmö, Skåne län
Sverige
Hitta dit
1 Möllevångstorget Malmö Skåne län null 1 Möllevångstorget Malmö Skåne län null