Klägget

Klägget är granskningsinstitutet som undersöker klägget vilket är platsen där gränserna mellan politiker, lobbyister och företagsintressen upplöses. Här på MittSkifte finns våra upprop mot klägget.

Klicka här för att läsa våra granskningar.