Positiva Pengar

Positiva Pengar tror att orsaken till många av de nuvarande sociala, ekonomiska och ekologiska problem grundar sig i det sätt som vi låter pengar skapas - genom skuldsättning.

Vi vill att pengar skall fungera som en positiv drivkraft i samhället. Vi arbetar för att göra en förvirrande värld av pengar och bankverksamhet lättare att förstå, så att vi tillsammans kan komma fram till hur vi vill att ekonomin ska fungera.