1 Starta2 Granska3 Kom igång

Skiftet.org är en organisation som arbetar för demokrati, fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett hållbart samhället. Vi driver MittSkifte för att stötta positiv social förändring, skydda miljön och utmana orättvisor.

Ny kampanj


* obligatoriskt fält