Tillbaka till kampanj

Till: Alla

8-MARS MANIFESTET

Anledning att skriva under

  • Det är vår tids stora ödesfrågor. Vi måste benämna det som är problemen nu, hjälpas åt att se sambanden, som inte är tydliga i mainstream-media. Tack för ert initiativ!