Tillbaka till kampanj

Till: Alla

8-MARS MANIFESTET

Anledning att skriva under

  • Det är nödvändigt att gå i bredd för mänsklighetens överlevnad.