Hoppa till huvudinnehåll

Till: : Prefekten för Sektionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan VästPer Nylén

Angående arbetsmiljön på programmen på ingenjörsvetenskap Högskolan Väst

Photo by Elisa Ventur on Unsplash
Bästa Per Nylén,

Vi, en grupp studenter vid Sektionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst, skriver för att framföra vår feedback angående vissa aspekter av undervisningen som vi anser behöver uppmärksamhet och förbättring.

Vi uppskattar djupt Högskolan Västs engagemang för högkvalitativ utbildning och vill betona att vårt syfte med detta brev är att bidra till en fortsatt positiv utveckling av utbildningsmiljön. Vi har märkt att det i vissa kurser, särskilt inom vårt nuvarande program, finns utrymme för förbättringar när det gäller kommunikation och pedagogik.

Specifikt har vi upplevt att återkoppling på våra arbeten ibland dröjer, vilket påverkar vår möjlighet att lära oss av våra misstag och förbättra våra färdigheter. En mer konsekvent och tidig feedback skulle vara mycket värdefull för vår akademiska utveckling.

Dessutom har vi noterat att innehållet i vissa bedömningsmoment inte alltid tycks vara väl anpassat till kursens övergripande mål. Detta har lett till en viss förvirring och osäkerhet om kursens riktning och syfte. Vi tror att en översyn av dessa moment skulle vara till stor hjälp.

Vi har också uppmärksammat att arbetsbelastningen i vissa av våra kurser kan vara särskilt utmanande. Medan vi förstår och uppskattar kraven i ett ingenjörsprogram, skulle vi uppskatta en dialog om hur vi kan uppnå en mer balanserad arbetsbörda, vilket skulle gynna både vår inlärning och välbefinnande.

Vi är medvetna om att varje utbildningsprogram är en dynamisk process som ständigt kan förbättras. Vårt mål är att bidra till en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan arbeta för en ännu bättre utbildningsmiljö.

Vi tackar för er uppmärksamhet till dessa frågor och ser fram emot möjligheten att diskutera dem vidare. Vi är beredda att erbjuda ytterligare detaljer eller förslag om så önskas.

Med vänliga hälsningar,

Elever på inom Ingenjörsvetenskap
Högskolan Väst

Varför är det viktigt?

Att agera mot problem i en akademisk miljö är avgörande inte bara för nuvarande studenter, utan även för att säkerställa en rättvis och högkvalitativ utbildning för framtida elever. Genom att ta upp frågor som den med Henrik Johansson, bidrar vi till att upprätthålla utbildningsstandarden och skapa en kultur där elever känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter.

Dessutom är det ett steg mot långsiktig förändring. Att adressera dessa problem nu kan förhindra att framtida elever utsätts för liknande negativa erfarenheter. Det är inte bara en investering i vår egen utbildning, utan också i kvaliteten på utbildningen som Högskolan Väst erbjuder.

Att ta ställning är därför inte bara en rättighet, utan ett ansvar för att skapa en mer rättvis och inkluderande utbildningsmiljö.
Gustava Melins gata 2, 461 32 Trollhättan, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-06 11:39:00 +0100

Glöm inte att sprida länken till andra klasser eller till vänner som har haft samma problem. Just nu är vi uppe i 21 personer och det är en bra början men jag tror allt, att det finns betydligt många mer som har blivit drabbade

2023-12-01 15:31:05 +0100

Vad bra att det börjar rulla in underskrifter. För eran vetskap så kommer jag inte lämna detta vidare förens vi har fått våra betyg och omtentamen är rättad och klar. För att detta ska kunna ha någon effekt så behöver vi många namn. Snälla skicka detta vidare till berörda personer.

2023-12-01 14:35:12 +0100

10 underskrifter nådda