Till: Cloetta

Återinför Pollyasken

godisasken med polly måste återinföras

Varför är det viktigt?

för att jag saknar polly i ask, det var så gott!