Hoppa till huvudinnehåll

Till: Länstrafiken Örebro län

Återinsätta länsbussen mellan Hasselfors och Lekeberg

**Återuppta Busstrafiken Mellan Hasselfors och Lekeberg: Ett Nödvändigt Steg för Samhällsutveckling**

I det nutida samhället där tillgänglighet och rörlighet står i centrum, är det oväntat och oacceptabelt att Länstrafiken i Örebro län har upphört med busstrafiken mellan Hasselfors och Lekeberg. Detta beslut har inte bara begränsat de lokala invånarnas rörlighet utan även hämmat den socioekonomiska utvecklingen i dessa områden.

För det första, är kollektivtrafik mer än bara transport – det är en livsnerv som förbinder människor med arbete, utbildning och samhälleliga tjänster. Hasselfors och Lekeberg är båda områden med stor potential, men utan pålitlig och regelbunden kollektivtrafik, hindras deras invånare från att fullt ut delta i samhällslivet. Detta leder till ökad social och ekonomisk segregation.

För det andra, har nedläggningen av denna busstrafik en direkt negativ inverkan på miljön. Genom att minska tillgängligheten till kollektivtrafik tvingas människor att förlita sig mer på personbilar, vilket ökar koldioxidutsläppen och förvärrar trafiksituationen i närliggande större städer. Det går stick i stäv med både lokala och globala miljömål.

Det finns också en stark ekonomisk motivering för att återuppta trafiken. Ökad tillgänglighet genom kollektivtrafik kan stimulera ekonomisk tillväxt i både Hasselfors och Lekeberg. Lokala företag skulle gynnas av ökad kundtillströmning och arbetsgivare skulle ha tillgång till en bredare arbetskraft.

Länstrafiken i Örebro län måste se detta inte bara som en transportfråga utan som en möjlighet att främja en mer inkluderande och hållbar regional utveckling. Återupptagandet av busstrafiken mellan Hasselfors och Lekeberg är inte bara en service till lokalbefolkningen, det är en nödvändig investering i regionens framtid.

Det är dags för Länstrafiken att åter överväga sitt beslut och agera för att stärka samhällsbanden och främja en hållbar framtid för alla invånare i regionen. Vi måste stå enade i denna fråga och kräva förändring för våra samhällen.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt för invånarna i Hasselfors att ha valmöjligheten att välja kollektivtrafik framför egen bil, samt för våra barn och unga att få möjligheten att fritt välja skola.

695 60 Hasselfors, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-02 14:03:14 +0100

25 underskrifter nådda

2023-12-01 19:03:30 +0100

10 underskrifter nådda