Till: statsministern och miljöministern

Återvinningsbluffen

Fasa ut de onödiga plastförpackningarna eftersom de skadar planeten

Varför är det viktigt?

för tillsammans är vi starkare och en gemensam röst hörs bättre än en enskild